Teema Henkilöt Moduliuli M3 Harrasteilmailu.

Harrasteilmailu on ollut Pirkanmaalaisen Ilmailun taustavoimaa. Harrasteilmailun piirissä vaikuttaneet avainhenkilöt ovat tämän osion aiheena. Palavaa intoa on varsinkin sodan jälkeinen aika vaatinut toiminnan vetäjiltä. Pirkanmaalainen sisu ja yrittäjyys on ollut tarpeen ja vain oma apu on vienyt asioita eteenpäin. Vieläkin Ilmailu on ehkä se harrastusalue jossa harrastajat ovat puhtaammin omillaan. Toki esim. Teisko on loistava esimerkki Tamperelaisten päättäjien kyvystä pitää huolta myös tämän perinteikkään harrastajajoukon tarpeesta lentopaikkaan.

Pyytteetöntä työtä omalla vapaa-ajallaan toisten ilmailuharrastuksen eteen tehneet henkilöt ovat kyllä muistelun tähän Pirkanmaalaiseen perinteeseen ansainneet.

Avainhenkilöryhmä projekti toimii tällä alueella taustatiedon kerääjänä. Vetäjänä on Kalevi Lehto. Muita jäseniä ovat Tapani Keskuoja, Anneli Aromäki, Raimo Ilvonen, Esko Pohja, Pentti Niemi, Uolevi Öster ja Samuli Puotila.

Kerro ko ryhmälle tai päätoimittajalle ihmisistä joiden jättämä jälki harrasteilmailun hyväksi tulisi saattaa osaksi tätä Pirkanmaalaista perinnettä.

Otsikot ja aiheet ovat kirjoittajien vapaasti valittavissa. Kiinnostunutta aihetoimittajaakin kaivattaisiin.

Yrjö Lehtonen