KEVÄTKOKOUS 2013

K o k o u s k u t s u

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n kevätkokoukseen Tiistaina 28.05.2013, alkaen klo 16:00

Tampereen Museokeskus Vapriikin kabinetissa, Alaverstaanraitti 5, TAMPERE

Kokoonnumme tuloaulassa, josta siirrymme kokoustilaan.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.
Alustuksena kerromme seuramme kuulumisia.
Liitteenä kokouksen esityslista ja toimintakertomukset kaudelta 2012.

Tervetuloa !

Hallitus 07.05.2013


KEVÄTKOKOUKSEN 2013 ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3§ Valitaan kokouksen sihteeri

4§ Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

5§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

7§ Esitetään tilinpäätös

8§ Esitetään toimintakertomus

9§ Esitetään toiminnantarkastajien lausunto

10§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

11§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12§ Kokouksen päättäminen


Toimintakertomus 1.1.2012- 31.12.2012

Yleistä
Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Seura on pyrkinyt toimimaan mahdollisimman avoimen ja tehokkaan jäsenistön tiedottamisen toteuttamiseksi. Yhteistoimintaa muiden ilmailun parissa toimivien tahojen kanssa on edelleenkin jatkettu, mm. Tampereen museotoimen ja Vapriikin kanssa yhteistoiminta on ollut antoisaa.
Näyttelykeskushanke on ollut toiminnassa vielä taka-alalla, mutta uutta vaihetta odotetaan, uusien päättäjien ollessa esittelymme kohteina. Olemassa olevaa materiaalia on saatu arkistoitua. Varastoissa olevaa tavaraa ja esineistöä on lajiteltu ja inventoitu kuluneen menneen vuoden aikana.

Hallitus
Risto Viljanen puheenjohtaja, Pertti Kangasniemi varapuheenjohtaja, Samuli Puotila sihteeri, Yrjö Lehtonen rahastonhoitaja ja hallituksen jäseninä Seppo Kaivola ja Jouko Lehikoinen.

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 8 kertaa.
1. Hallituksen kokous 08.02.2012: Toimikauden 2012 strategiaa; kokoelmat, arkistotyö, jäsentoimintaa, näyttelytoimintaa, vakuutusasiaa.
2. Hallituksen kokous 07.03.2012: PIK-12 ,arkistointityö, yhteistyö Suomen Ilmailumuseon kanssa, Esko Kanervon pienoismallit tilanne, kesän 2012 ilmailutapahtumia.
3. Hallituksen kokous 17.04.2012: kevätkokousasiat, pienoismallien inventointitilanne, varastoasiaa.
4. Hallituksen kokous 29.05.2012: tilinpäätösasiat, toimintakertomus, inventoinnit.
5. Hallituksen kokous 14.08.2012: Jäsenasiat, PIK-12 tilanne, kuljetuskärryn vakuutus, varaston tilanne, Piltzin ja Österin kuva-arkistot.
6. Hallituksen kokous 11.09.2012: Marlin-lentoveneen siirto, kuva-arkistosta postikorteiksi- idea, yhteistyömahdollisuus Tampereen Laskuvarjokerhon kanssa.
7. Hallituksen kokous 24.10.2012: Vapriikki-yhteistyö, postikorttiasiaa, jäsenasiaa, syyskokousvalmisteluja.
8. Hallituksen kokous 24.11.2012: syyskokous tilanne/valmistelut.

Vuosikokoukset
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tiistaina 29.05.2012 Cargotec Finland Oy:n tiloissa Tampereella. Ennen kokousta, alustuksen muodossa, Tapani Keskuoja kertoi mielenkiintoisesta ”Hanssin Jukan” entisöintiprojektista.
Kokouksessa esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Kokouksesta on laadittu erillinen pöytäkirja.

Syyskokous pidettiin Tampereen Museokeskus Vapriikin tiloissa 28.11.2012. Ennen kokouksen alkua pidimme hiljaisen hetken varjolaivueeseen siirtyneen jäsenemme Teuvo Oksasen muistolle.
Kokousväelle esiteltiin Museokeskus Vapriikin toimintaa Riitta Kelan toimesta.
Ennen kokousta luovutettiin Kimmo Antilalle seuramme kunniakirja nro 6.
Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio tulevalle kaudelle, määrättiin jäsenmaksusta, valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. Kokouksesta on erillinen pöytäkirja.

Jäsenkirjeet ja tiedottaminen

Jäsenistölle laadittiin toimintakauden aikana kolme tiedotetta, jotka kertoivat Seuran toiminnan tilanteesta ja hallituksen tekemistä päätöksistä ja toimenpiteistä.
Vuosikokouksissa on hallituksen toimesta kerrottu mm. materiaalin ja esineistön karttumisista, toiminnan kehittämisestä, muistamisista, tapahtumista, suunnitelmista.

Lisäksi vuosikokouksien yhteydessä on esitelmöity ajankohtaisista ilmailuasioista.
Toimintakertomus pyritään laatimaan jäsenistölle informatiiviseksi.
Kesätapahtumana toteutettiin kokoontuminen Jämillä Fly In- tapahtuman yhteydessä.
Seuran internetsivut löytyvät osoitteesta www.pihis.org

Huomionosoitukset !
Seuran kunniakirja nro 6 on myönnetty Kimmo Antilalle tehokkaasta ja antoisasta yhteistyöstä Museokeskus Vapriikin ja Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Seuran kesken.

Hallitus 07.05.2013

Kotisivutyöryhmän toimintakertomus kaudelta 2012

Kotisivutyöryhmän jäsenet:
Samuli Puotila (vetäjä), Yrjö Lehtonen, Tommi Nieminen ja Juha Pohjamo

Seuran kotisivuja on pidetty ajan tasalla. Seuran sivuilla on informoitu jäsenistöä tapahtumista. Erilaisista seuraan ja paikalliseen ilmailuun liittyvistä tapahtumista on julkaistu uutisia.
Kotisivutyöryhmä ei ole kokoontunut kaudella 2012.

Samuli Puotila 07.05.2013

Pienoismallityöryhmän toimintakertomus kaudelta 2012

Pienoismallityöryhmän jäsenet:
Samuli Puotila (vetäjä), Seppo Kaivola, Pertti Kangasniemi, Tommi Nieminen, Juha Pohjamo, Hannu Puotila ja Risto Viljanen

Pienoismallien kuvauksen ja tietokantaan kirjaamisen ensimmäinen vaihe on saatettu valmiiksi. Kaikki Suomeen ja Tampereeseen liittyvät konetyypit (90 kpl) on syötetty tietokantaan. Tietojen täydentäminen on käynnistetty. Esko Kanervo on myös luovuttanut muutamia pienoismalleja lisää. Pienoismallityöryhmä on kokoontunut toimikaudella 2012 kaksi kertaa, 19.1. ja 2.2.
Tampereen Museot Vapriikki on edelleen kiinnostunut pienoismallikokoelman hyödyntämisestä näyttelyssä.

Samuli Puotila 07.05.2013

Avainhenkilö- ja Materiaalityöryhmän toimintakertomus kaudelta 2012

Vetäjänä toimii Samuli Puotila ja haastattelujen kirjaajina Tommi Nieminen, Juha Pohjamo sekä Samuli Puotila.
Asiantuntijoina mm. Raimo Ilvonen, Jouko Lehikoinen, Pertti Kangasniemi, Seppo Kaivola, Tapani Keskuoja, Hannu Niskanen, ja Esko Pohja. Kiitokset muillekin nimeltä mainitsemattomille osallistujille.

Henkilöhaastatteluja ei ole tehty kaudella 2011, koska toiminta on keskittynyt pienoismallityöhön ja varaston inventointiin.

Esinekokoelmaamme on lisätty joitakin lahjoituksia, mm. Seppo Kaivola lahjoitti Ilmailu-lehden vuosikertoja, Esko Kanervo lahjoitti mittavan kokoelman ilmailun aikakausilehtiä, kirjoja, julisteita ja esitteitä. Suurin osa materiaalista on ulkomaisia julkaisuja, joiden kuuluminen kokoelmiimme arvioidaan työryhmässä.
Esko Kanervo lahjoitti myös lukuisia pienoisvetureita ja Tintti-sarjakuvien keräilyautoja. Veturit pyritään lahjoittamaan esim. Suomen rautatiemuseolle ja Tintti-autot myydään seuran materiaalityöryhmän toiminnan hyväksi.
Uolevi Österin ja Pertti Piltzin jäämistöstä saimme mittavat valokuvakokoelmat arkistoomme. Yhteensä n. 500 ilmailuvalokuvaa on digitoitu. Luovuttajina olivat Eila Öster ja Tuulikki Piltz.

Kokoelmamme on edelleen Vapriikin varastossa. Syyskuussa 4.9. järjestimme varaston siirtotalkoot, jossa varastotilojen vesivahinkoremontin vuoksi jouduimme siirtämään kokoelmamme suojattuun tilaan. Varaston pysyminen Vapriikissa on epävarmaa.
SEURA TARVITSEE UUDEN PYSYVÄN VARASTOTILAN ! Muuten toimintamme on jopa uhattuna.

Työryhmä on kokoontunut toimikaudella 2012 kaksi kertaa, 9.8. ja 4.9. (siirtotalkoot).

Samuli Puotila 07.05.2013


JÄSENKIRJE 1 / 2013

Vuosi sitten keräsimme jäsenistöltämme avustusta Tampereen kaupungin omistaman PIK-12 Gabriel (OH-179) koneen säilytysolojen parantamiseksi ja kunnon ylläpitämiseksi. Uusi sopiva säilytyspaikka löytyi monien vaiheiden jälkeen Orivedeltä eräästä teollisuushallista, jonne kaupunki teki vuokrasopimuksen 1.3.2013 alkaen. Kone siirrettiin Kangasalta talkoovoimin 14.3.2013. Kiitämme lämpimästi Tampereen Ilmailuyhdistys TIY ry:tä kuljetuskärryn lainaamisesta.
Kone oli pysynyt hyvässä kunnossa. Maalipinta ja siipien kangasverhoilut olivat pysyneet hyvinä, joten materiaalit ovat kunnollisia ja ennen osattiin tehdä hyvää työtä. Pölyä oli kertynyt päälle aika paksulti. Kosteusvaihtelut ovat aiheuttaneet rungon kylkivanereiden lievää kupruilua.
Avustusvaroja käytämme suunnitelman mukaisesti kuljetuksesta aiheutuneisiin kuluihin sekä koneen kunnossa pitämiseen ja puhdistukseen. Kiitokset vielä kaikille tukijoillemme !

Seuratoiminnassa tapahtuu myös. Tampereen Museot Vapriikissa alkaa suuret tilajärjestelyt ja remontit, jonka vuoksi varastomme joudutaan siirtämään Onkiniemeen toukokuussa. Lisäksi varastosopimuksemme päättyy vuoden loppuun mennessä, joten olemme ison ongelman edessä. Toimintamme jatkumisen turvaamiseksi toivommekin saavamme jäseniltämme apua uuden pysyvämmän varasto- / toimintatilan löytämiseksi. Tilatarve on n. 20 m² kuivaa puolilämmintä tai lämmintä tilaa. Tilan käytöstä voimme maksaa pienen korvauksen. Ottakaa yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin (yhteystiedot jäljempänä).

Olemme käynnistäneet valokuva-arkistojemme pohjalta postikorttiprojektin, jossa teetämme aiheteemoittain ilmailuhistoriastamme kertovia kortti- ja taulusarjoja. Ensimmäisenä aiheena on ”Purjelennon juuret Pirkanmaalla”. Kortit tulevat myöhemmin kotisivuillemme katsottaviksi ja hankittaviksi. Varoja käytämme seuran toimintaan, mm. tulevaan tilavuokraan.

Kaipaamme toimintaamme aktiivisia jäseniä. Moni työryhmä on turhaan pysähdyksissä, koska yhden henkilön vetämänä työtä on jaoteltava. Toisaalta saamamme palautteen myötä jäsenistömme kaipaa toimintaa, joten, jos haluatte osallistua, ottakaa vain yhteys sihteeriimme ja olette tervetulleita mukavaan porukkaan ja tekemään tärkeää työtä oman ilmailuhistoriamme pariin.

Seuramme työryhmiä:
- Avainhenkilö- ja materiaalityöryhmä (tekee haastatteluja ja kirjoittaa henkilötarinoita, arkistoi ilmailuhistoriallista materiaalia, mm. pienoismallit, kirjallisuus, valokuvat, esineet ja lentokoneet)
- Pienoismallityöryhmä (arkistoi ja kunnostaa malleja, näyttelytoiminta)
- Kotisivutyöryhmä (pitää yllä kotisivuja ja julkaisee kirjoituksia)
- Näyttelykeskustyöryhmä (suunnittelee ja esittelee hanketta)

Samuli Puotila 07.05.2013