SYYSKOKOUSKUTSU
 
Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n syyskokous pidetään

Keskiviikkona 1.12.2010  klo 18  alkaen,

Cargotec Finland Oy:n tiloissa,
Nuolialantie 62, Tampere.

Kokouksen alussa palkitsemiset ja puheenjohtajan nuijan luovutus.

Ilmailulääkäri Pekka Iisalo jatkaa keväällä mielenkiintoa herättänyttä esitelmäänsä aiheesta "Lentävä ihminen".

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa

Hallitus
01.11.2010

JÄSENTIEDOTE  2 / 2010

Tervehdys,

Tässä viimeisimpiä uutisia seuramme toiminnasta syksyllä 2010.

Näyttelykeskushanke on edennyt siten, että olemme käyneet Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa neuvotteluja hankkeen liiketoimintasuunnitelman teettämisestä. Näyttelykeskushankkeen toiminnallista sisältöä ja laajuutta on sovitettu terminaalilaajennusten yhteyteen sopivaksi kokonaisuudeksi.

Oppilaitos on ollut erittäin kiinnostunut liiketoimintasuunnitelman laatimisesta ja halukas keväällä valmistuva oppilaskin on jo ehdolla työn tekijäksi. Oppilaitos pystyy hyödyntämään siinä muutakin oppilaskapasiteettiaan. Hanke voidaan viedä tarvittaessa loppuun eli tiloissa toimivien yritysten tasolle asti.

Kynnyskysymykseksi jää rahoituksen järjestyminen. Haemme Leader-rahoitusta Kantri ry:ltä. Se voi kattaa kustannuksista enintään 75 %. Loppu 25% on omarahoitusta. Siitä voi tietty osa olla vastikkeetta tehtyä työtä, mutta osa on oltava selvää rahaa. Tämä maksettava osuus pyritään kattamaan yksityisin lahjoituksin ja tarvittaessa lisäksi seuran varoin.

Elämme siis näyttelykeskushankkeemme kohdalla tärkeitä aikoja. Mikäli rahoitus ei järjesty, emme ehkä pysty jatkamaan koko hanketta. Etenkin, kun Finavia touhuaa jo kovasti terminaalilaajennuksen suunnittelussa. Olemme tiedottaneet myös heitä hankkeestamme.

Kävipä näyttelykeskushankkeessa kuinka vain, jatkuu seuratoimintamme kehittäminen.

Nykyinen kerhohuonetilamme on ollut häätöuhan alla jo pitkään. Yllättävää helpotusta tähän ongelmaamme olemme saaneet Tampereen Museot Vapriikin taholta. Vapriikki tarjosi meille avokätisesti maksutonta varastotilaa pienesineillemme ainakin ensi kesään saakka. Otimme tarjouksen kiitollisuudella vastaan, ja kerhohuoneeseemme kerättyjen esineiden ja kalusteiden purkaminen on aloitettu. Siirto Vapriikin tiloihin on todennäköisesti tapahtunut syyskokoukseen mennessä.

Eikä siinä vielä kaikki, sillä Vapriikki haluaa tehdä kanssamme myös yhteistyötä. Voimme jatkossa järjestää vaikkapa yhteisnäyttelyn!

Vielä, kun saisimme jonkin säilytys- ja näyttelytilan museokoneille.

Terveisin
Hallitus  01.11.2010


SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA 01.12.2010

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio

7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

9. Valitaan muut hallituksen jäsenet (4 henkilöä)

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen

TOIMINTASUUNNITELMA 5. KAUDELLE 2011

Sääntöjen määräämä toiminta

Pidämme toimikaudella sääntöjen mukaan kaksi kokousta. Kevätkokous pidetään tammi – toukokuussa ja syyskokous syys – joulukuussa.
Lisäksi hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, eli noin 10 kertaa.

Pirkanmaan ilmailun monitoimi- ja näyttelykeskus
Pyrimme jatkamaan jo edellisellä toimikaudella aloitetun näyttelykeskushankkeen liiketoimintasuunnitelman teettämistä.
Suunnitelma teetetään Pirkanmaan Ammattikorkeakoulussa Tampereella tai rahoittajan kilpailutusvaatimusten mukaan muualla.
Liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi perustetun toimikunnan vetäjäksi hallitus on valinnut Samuli Puotilan. Muu toimikunta koostuu hallituksen jäsenistä.
Suunnitelman teettämiseksi haetaan Leader-rahoitusta (Yleishyödyllinen investointihanke) Kantri ry:ltä. Rahoitusosuus voi olla enintään 75 % kokonaiskustannuksista. Loppu 25 % on omarahoitusta. Pyrimme kattamaan omarahoitusosuuden pääasiassa lahjoitusvaroin ja tarvittaessa lisäksi seuran varoin.
Mikäli rahoitusosuuksia ei saada järjestetyksi, liiketoimintasuunnitelmaa ei voida teettää. Tällöin myös koko hankkeen jatkaminen on toistaiseksi harkittava uudelleen.
Hankkeen mahdollinen keskeytyminen ei vaikuta seuran muuhun toimintaan.

Kerhohuone
Kerhohuoneemme on siirretty Pirkkalan lentokenttäalueelta Tampereen Museot Vapriikin varastotiloihin ainakin ensi kesään asti. Jatkosta neuvotellaan erikseen Vapriikin kanssa. Esineet on pakattu pahvilaatikoihin ja kaikki pakatut esineet on luetteloitu.
Varastotiloihin pääsee ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin.

Materiaali- ja henkilötyöryhmä
Henkilöhaastatteluja jatketaan. Jo tallennettuja henkilöhaastatteluja kirjoitetaan puhtaaksi ja julkaistaan kotisivuillamme.
Esko Kanervon lahjoittamat pienoismallit siirretään Vapriikin varastotiloihin ja niiden luettelointi käynnistetään.

Kotisivujen teko
Päivitämme sivustoa julkaisemalla tallennettuja henkilöhistorioita ja muita kertomuksia.
Sivuilla kerrotaan ajankohtaisimmat ja tuoreimmat seuran tapahtumat ja uutiset.

Vierailut ja tapahtumat
Jäsenistön toimintatyöryhmän järjestäminen.
Järjestämme perinteisen kesäpäivän, retken tai otamme osaa johonkin ilmailutapahtumaan.
Tapani Keskuoja järjestää sopivan sään salliessa valonheitinesityksen. Ennakkoilmoitusaikaa ei ehkä ole, joten katseet taivaalle!

Tiedottaminen
Tiedotamme toiminnastamme ja tulevista tapahtumista jäsenkirjeillä tai sähköpostilla. Uutisia ja tapahtumia voi seurata myös kotisivuiltamme. Vetoamme myös jäsentemme aktiivisuuteen toiminnastamme kertomiseksi ystäville ja tutuille.

Toiminnan kehittäminen ja näkyvyyden parantaminen
Jatkamme ja luomme yhteistyötä maamme ilmailumuseoiden, -yhdistysten ja –henkilöiden kanssa.
Käynnistämme yhteistyön Tampereen Museot Vapriikin kanssa mahdollisen yhteisnäyttelyn järjestämiseksi.

Varainhankitasuunnitelma
Pyrimme järjestämään talkootöitä ja vastaanottamaan lahjoituksia varojen kartuttamiseksi seuratoiminnan kehittämistä varten.

PALUU