KOKOUSKUTSU

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n kevätkokoukseen

Keskiviikkona 28.04.2010 klo 18:00
Cargotec Finland Oy Ab :n tiloissa
Nuolialantie 62  TAMPERE

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat ja mahdolliset muut hallituksen esittämät asiat.

Alustuksena ilmailulääkäri Pekka Iisalo esitelmöi aiheesta: ”Lentävä Ihminen”.

Liitteenä kokouksen esityslista ja toimintakertomus ajalta 01.01.2009 - 31.12.2009

Tervetuloa !

Hallitus
14.04.2010


KEVÄTKOKOUKSEN 28.04.2010 ESITYSLISTA


    Kokouksen avaus
 
    Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 
    Valitaan kokouksen sihteeri
 
    Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
         kaksi ääntenlaskijaa
 
    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
    Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 
    Esitetään tilinpäätös
 
    Esitetään toimintakertomus
 
    Esitetään tilintarkastajien lausunto
 
10§  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
         vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
         vastuuvelvollisille
 
11§  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 
12§  Kokouksen päättäminen

Samuli Puotila
14.04.2010

PALUU