Mikään ei ole tärkeämpää kuin lentäminen, paitsi ilmailu.

.

Puheenjohtaja evp. majuri Risto Viljanen.

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry perustettiin keräämään ja tallentamaan aineistoja suomalaisen ilmailun alkuvaiheista aina näihin päivimme saakka. Koko tapahtumaketju on ymmärrettävissä niin, että juuri nyt ovat meneillään viime hetket, jolloin vielä voidaan saada aineistoa taltioitavaksi jälkipolvia silmälläpitäen.

Kansainvälinen kiinnostus II:n maailmansodan jäämistöjä kohtaan on jatkuvasti nousussa. Keski-Euroopassa ollaan voimakkaasti palauttamassa senaikaista historiaa muistutukseksi nykypolvelle, jolle se on harvinaisen merkittävää. Jäämistöjen kerääminen on jo nyt tässä tilanteessa muodostumassa yhä kalliimmaksi, koska kiinostus niitä kohtaan on yhä enemmän siirtymässä bisneksen puolelle. Vain suuri raha pärjää tässä kilpailussa ja tuo samalla vääristystä koko tärkeälle idealle. Hyvänä esimerkkinä on mm. tapaus Brewster! Tässä kilpailussa eivät pienet maat pärjää, koska ilmailun perinnehistoriaa ei suomalaisen yhteiskunnan taholta millään lailla olla vahvistamassa.

On ilmeistä, että tarvitaan tukiverkosto, jonka avulla voitaisiin edesauttaa myös ilmailuperinteen jalostamista ja toteuttamista. Mm. erilaisten ilmailumonitoimihallien tarve on merkittävä nyt. Mikäli ilmailuperinne pääsisi osalliseksi valtion tuen piiriin, olisi tilanne pelastettu. Kunnioituksesta niitä lentokoneammattilaisia, mekaanikkoja, koelentäjiä ja suunnittelijoita kohtaan, jotka siirtyivät Santahaminasta Härmälään ja Pirkkalaan, on seuramme ryhtynyt sitkeään toimintaan säilyttääkseen tämän tapahtumasarjan jälkipolville nähtäväksi ja koettavaksi.

Tarvitsemme toimintaamme ilmailuveteranien voimakasta tukea, sekä nuorten ilmailuharrastajien halukkuutta tietää menneitten vuosikymmenten ilmailuhistoriasta. Tähän tähtää Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry. Toivotamme kaikki kiinnostuneet mukaan mielenkiintoiseen toimintaan.

Härmälän lentokenttä, Pirkanmaan ilmailun kehto.

Avainhenkilö- ja materiaalityöryhmä.

Työryhmä arkistoi seuralle luovutettua esineistöä ja kirjallisuutta, sekä tallentaa arvokkaita paikallisten ilmailijoiden kertomia henkilöhistorioita ja tarinoita. Jos sinulla on Pirkanmaalaiseen ilmailuun liittyviä kertomuksia ja kokemuksia, valokuvia tai filmejä, kokoonnutaan porukalla muistelemaan.

Kotisivutyöryhmä.

Työryhmä on luonut seuralle internettiin kotisivut. Sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa seuratoiminnasta ja mielenkiintoisia tarinoita paikallisesta ilmailuhistoriasta. Haluatko osallistua sivuillamme julkaistavien tarinoitten ja historioiden toimittamiseen? Aihepiiri on laaja ja tallennettavaa aineistoa paljon, joten halukkaita "juttujen" tekijöitä tarvitaan.

Monitoimi- ja näyttelykeskus.

Seurallamme on haaveena ilmailuhistoriamme tallentaminen yhden katon alle, sekä tiedon ja palveluiden tarjoaminen rikastuttavan ja mielenkiintoisen kokemuksen kautta. Rakennus palvelee ilmailualan koulutusta ja harrastustoimintaa, keskittää entisöinnin ja museokoneiden huoltotoiminnan, sekä edistää matkailua ja paikkakuntatietoutta.

Jäsentoimintatyöryhmä.

Työryhmän tehtävänä on suunnitella ja järjestää jäsentoimintaa. Ilmailuaiheiset matkat, kesäpäivät ja muut kokoontumiset tarinoinnin ja pienen ohjelman merkeissä ovat suosittuja. Onko sinulla ehdotuksia tai ideoita erilaisten ilmailuaiheisten vierailujen ja retkien kohteista? Jos haluat ottaa osaa jäsentoiminnan suunnitteluun, ota yhteyttä Pertti Kangasniemeen (perttikangasniemi(ät)hotmail.com).