SYYSKOKOUS 2011

Paikka: Cargotec Finland Oy Ab, Härmälä
Aika: 08.12.2011 klo 18:00

0 Alustus
Puheenjohtajamme Risto Viljanen toivotti kokousväen tervetulleeksi.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Risto Viljanen avasi syyskokouksen klo 18:00.
Seuramme perustajajäsen ja hallituksen jäsen, lentokapteeni Uolevi Öster kuoli yllättäen 21.11.2011. Pidimme hiljaisen hetken hänen muistoksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Klaus Lehtonen.
Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jouko Lehikoinen ja Markku Silander.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§9 ja §10)
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja se todettiin päätösvaltaiseksi.  (ks. liite 1)

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  (ks. liite 2)

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
Risto Viljanen esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 2012.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. (ks. liite 3)

6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio
Yrjö Lehtonen esitteli tulo- ja menoarvion kaudelle 2012.
Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin. (ks. liite 4)
Kokous ehdotti seuraavia toimia tehtäväksi:
-       Jatkossa saamamme materiaalin arvo eriytetään taseessa omaksi kohdakseen.
-       Työryhmät jatkavat arkistointityötä
-       Seuraavassa syyskokouksessa pidetään arkistointityön tilannekatsaus

7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
15 €, kuten edellisellä toimikaudella.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Viljanen (jatkaa).
Varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Kangasniemi (jatkaa).

9. Valitaan muut hallituksen jäsenet
Samuli Puotila (jatkaa), Yrjö Lehtonen (jatkaa), Jouko Lehikoinen (uusi) ja
Seppo Kaivola (jatkaa)

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Toiminnantarkastajaksi valittiin Pekka Jylhämö.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Maunu Heikkilä.

11. Muut asiat
Risto Viljanen luki läpi kutsun yhteydessä toimitetun jäsentiedotteen (ks. liite 5)
Puotila esitteli pienoismallikokoelman työtä.
Päätettiin julkaista kotisivuilla pienoismallityöryhmän kokoontumispäivät.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Klaus Lehtonen kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 19:00.

Liitteet:
Liite 1: Kevätkokouskutsu
Liite 2: Työjärjestys
Liite 3: Toimintasuunnitelma
Liite 4: Tulo- ja menoarvio
Liite 5: Jäsentiedote 3/2011
Liite 6: Läsnäololista

KOKOUSKUTSU
Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry::n syyskokoukseen:
Torstaina 8.12.2011 klo 18:00
Cargotec Finland Oy:n tiloissa
Nuolialantie 62, TAMPERE

Kokouksen alustuksena kerromme pienoismalliprojektistamme kuvien kera.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa !

Hallitus
25.11.2011

SYYSKOKOUKSEN 2011 ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio
7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9. Valitaan muut hallituksen jäsenet (4 henkilöä)
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

TOIMINTASUUNNITELMA 6. KAUDELLE 2012

Sääntöjen määräämä toiminta
Pidämme toimikaudella sääntöjen mukaan kaksi kokousta. Kevätkokous pidetään tammi – toukokuussa ja syyskokous syys – joulukuussa. Lisäksi hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, eli noin 10 kertaa.
Pirkanmaan ilmailun monitoimi- ja näyttelykeskus Hankkeen eteneminen on ollut viime aikoina eri syistä lähes pysähdyksissä. Nyt on syytä ”vetää henkeä” ja suunnitella rauhassa uutta toimintamallia asian myöhemmälle jatkolle. Hankkeen mahdollinen keskeytyminen ei vaikuta seuran muuhun toimintaan. Työtarmoa on nyt hyvä suunnata mm. jäsenistön yhteistilaisuuksien suunnitteluun.

Kerhohuone
Kerhohuoneemme siirryttyä Pirkkalan lentokenttäalueelta Tampereen Museot Vapriikin varastotiloihin olemme saaneet esineistömme, mm Esko Kanervon lahjoittamat 1818 kpl pienoismallia suojaisaan paikkaan, jossa niiden luettelointi ja valokuvaaminen on mahdollista. Varastotiloihin pääsee ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin. Jäsenistön talkooapua ja tieto/taitoa tarvitaan siellä tulevanakin vuotena.

Materiaali- ja henkilötyöryhmä
Henkilöhaastatteluja jatketaan. Jo tallennettuja henkilöhaastatteluja kirjoitetaan puhtaaksi ja julkaistaan kotisivuillamme. Työryhmä pyrkii järjestämään Kangasalle varastoidun PIK-12 –koneen parempaan säilytykseen sekä huolehtii Marttilan amfibioultran säilytyksestä.

Kotisivujen teko
Päivitämme sivustoa julkaisemalla tallennettuja henkilöhistorioita ja muita kertomuksia. Sivuilla kerrotaan ajankohtaisimmat ja tuoreimmat seuran tapahtumat ja uutiset.

Pienoismallityöryhmä
Tämä uusi vasta perustettu työryhmä tekee pienoismallikokoelman arkistointityötä kuvaamalla ja kirjaamalla mallit tietokantaan. Työryhmä osallistuu myös Tampereen Museot Vapriikin kutsumana yhteistyöprojektiin.

Vierailut ja tapahtumat
Järjestämme perinteisen kesäpäivän tai retken ilmailutapahtumaan jäsenistölle. Alustavasti on keskusteltu osallistumisesta tulevana kesänä Mäntän härvelipäiville Sassin lentopaikalle. Osallistumista Jämin lentotapahtumaan on myös toivottu ja se kuuluu suunnitelmiimme.

Tiedottaminen
Tiedotamme toiminnastamme ja tulevista tapahtumista jäsenkirjeillä tai sähköpostilla. Uutisia ja tapahtumia voi seurata myös kotisivuiltamme. Vetoamme myös jäsentemme aktiivisuuteen toiminnastamme kertomiseksi ystäville ja tutuille.

Toiminnan kehittäminen ja näkyvyyden parantaminen
Jatkamme ja luomme yhteistyötä maamme ilmailumuseoiden, -yhdistysten ja –henkilöiden kanssa. Yhteistyömme Tampereen Museot Vapriikin kanssa jatkuu, mm. virtuaalisen ilmailunäyttelyn parissa.

Varainhankitasuunnitelma
Pyrimme järjestämään talkootöitä ja vastaanottamaan lahjoituksia varojen kartuttamiseksi seuratoiminnan kehittämistä varten.Tampere 28.11.2011
Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry taloussuunnitelma vuodelle 2012

TULO- JA MENOARVIO KAUDELLE 2012

Tuotot
Jäsenmaksutuotot 1500,00 €
Varainhankinta 500,00 €
Yhteensä 2000,00€

Kulut
Hallintokulut 600.00 €
Toiminta 1400,00 €
Yhteensä 2000,00€