JÄSENKIRJE 1 / 2010


Tervehdys PIHISläiset!

Pienen hiljaiselon jälkeen näyttelykeskushankkeemme on saanut hieman tuulta purjeisiinsa. Olemme toivottavasti löytäneet ne langanpäät, jotka johtavat asiassa eteenpäin. Hankkeen vaiheista keväällä ja kesällä 2010 kerromme jäljempänä.

Seuramme on saanut mittaamattoman arvokkaan esinelahjoituksen. Seuramme jäsen Esko Kanervo on lahjoittanut vuosikymmenten varrella rakentamansa pienoismallit seurallemme. Lahjoitettujen mallien määrä on uskomattomasti lähes 2000 kappaletta. Mallit on sijoitettu toistaiseksi lämpimiin ja kuiviin tiloihin puheenjohtajamme kotiin. Seura on muistanut Kanervoa kunniakirjalla. Myös Esko Kanervon haastattelu on julkaistu kotisivuillamme osoitteessa: http://www.pihis.org/thenkil/m02/kker/k00.html

NÄYTTELYKESKUSHANKEEN ESITTELYT KEVÄÄLLÄ 2010

Tredea 31.3.2010
Maaliskuun lopussa seuran sihteeri Samuli Puotila esitteli Pirkanmaan Ilmailuhistorian Näyttelykeskushankkeen ideoita Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:lle. Paikalla olivat läsnä Tredean toimitusjohtajan Ari Tuulentien lisäksi Tampereen Kauppakamarin toimitusjohtaja Tommi Rasila, GoTampere Oy:n toimitusjohtaja Kari Saikkonen ja Tredea Oy:n projektipäällikkö Mikko Salo.
Puotila esitteli hankkeen kolme eri toteutusvaihtoehtoa ja laajan toiminnallisuusidean. Ensimmäisessä toteutusvaihtoehdossa näyttelykeskus rakennettaisiin lentokenttäalueelle täysin uutena alueen toimintoja ja matkailua lisäävänä kohteena, kuten Puotila oli aiemmin laatimassaan diplomityössään esittänyt. Toisessa toteutusvaihtoehdossa Näyttelykeskus integroitaisiin terminaali T2:n laajentamisvaiheeseen. Keskus sijaitsisi uudistetussa ja laajennetussa terminaalirakennuksessa toiminnoiltaan rajallisempana, mutta edelleen matkailullisesti ja kulttuurillisesti alkuperäisen ideansa säilyttäen. Kolmannessa vaiheessa kokonaan uusi lentoterminaali sijaitsisi uudessa näyttelykeskusrakennuksessa. Tällöin näyttelykeskus toteutettaisiin täydessä suunnitellussa laajuudessaan, mutta sen oheen rakennettaisiin tilat lentokenttäterminaalin toimintoja varten.
Kaikki läsnäolijat totesivat hankkeen olevan monipuolinen ja mielenkiintoinen sekä hyödynnettävissä oleva idea lentokenttäalueen tarjonnan monipuolistamiseksi. Erityisesti hankkeen matkailulliset tekijät herättivät kiinnostusta. Hankkeen todettiin olevan helposti liitettävissä terminaalitoimintoihin, kuten kahvilan, matkailupalvelujen sekä esimerkiksi mahdollisesti uuden paikoituslaitoksen yhteyteen. Myös vuokrattava pieni Air Business-kokouksiin suunnattu auditorio voisi olla käyttökelpoinen.
Uusi paikoitushalli voisi sijaita esim. terminaalien välissä, josta olisi helppo kulkuyhteys molemmille puolille. Tämä sijainti tarjoaisi myös mahdollisuuden meidän kaavailemillemme toiminnoille suoran liittymän lentokentän platalle. Kokousväli piti tärkeänä ehdotuksemme tarjoamia viihdyketekijöitä, joita tulevaisuudessa yhä kasvava matkustajamäärä tulee edellyttämään. Tällä hetkellä arvioidaan, että matkustajamäärä nousee lähivuosina nopeasti jopa 1,5 miljoonaan / vuosi.
Ongelmallisena pidettiin rahoituksen järjestymistä. Kuka olisi valmis rahoittamaan tilojen rakentamisen ja ketkä olisivat valmiita tulemaan toimijoiksi vuokralle näihin tiloihin? Kuka rahoittaisi museotoiminnan, jos siihen kytketyt koneiden säilytystilan vuokraus, entisöinti- ja korjaustoiminta jäisi pois. Paljonko vierailijoita museossa kävisi? Voidaanko periä pääsymaksua ja kuinka paljon? Voiko museo täyttää museolain edellytykset, jolloin valtion tuki olisi mahdollinen? Kuka pyörittäisi museotoimintaa?
Näiden ongelmien tarkemmaksi kartoittamiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi ehdotettiin liiketoimintasuunnitelman teettämistä. Muuten kokousväki totesi jo laaditun aineiston olevan riittävää jatkotoimenpiteitä varten. Kaikki osapuolet, eli Tredea Oy, Kauppakamari ja GoTampere Oy ilmoittivat olevansa valmiita esitettyjen ideoiden eteenpäin viemiseksi Tampere-Pirkkalan lentokenttäalueen tulevassa kehittämisessä.

Kantri ry 6.4.2010
Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen, sihteeri Samuli Puotila ja varapuheenjohtaja Klaus Lehtonen vierailivat huhtikuun alussa Tampereen seutukunnan maaseudun kehittämisyhdistyksen Kantri ry:n toiminnanjohtaja Kari Kylkilahden puheilla kysymässä neuvoa Pirkanmaan Ilmailuhistorian näyttelykeskushankkeen liiketaloudellisen suunnitelman teettämisestä.
Toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti ei nähnyt esteitä suunnitelman rahoitushakemuksen jättämiseksi tietyt edellytykset huomioiden.
Saimme Kylkilahdelta apua hakemuksen jättämiseksi.
Hallituksen kokoukset keväällä 2010
Seuran hallitus kokoontui heti samana päivänä 6.4.2010 ja päätti hakea rahoitusapua liiketaloudellisen suunnitelman laatimiseksi Kantri ry:ltä.
Hallitus kokoontui uudelleen 19.5.2010 jolloin päätettiin rahoitushakemushankkeen osapuolista ja tarkemmista yksityiskohdista. Projektin johtajaksi valittiin Samuli Puotila. Projektin ohjausryhmänä toimii muu hallitus sekä tulevat yhteistyökumppanit. Projektin tilikirjanpitäjä etsitään hallituksen jäsenistä. Itse suunnitelmatyön laatijaa haetaan lähialueen talousalan oppilaitoksista tai tarvittaessa yksityiseltä talousalan ammattilaiselta.
Seuran tulee varata tietty osuus koko hankkeen rahoituksesta omarahoituksena. Omarahoituksesta 25 % on seuran talkootyötä (esim. suunnittelukokouksia).


Tredea 15.6.2010
Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen ja sihteeri Samuli Puotila tapasivat Tredea Oy:n kutsusta ravintola Pellavassa Tuomas Maljasen, joka tutkii kesän ajan projektipäällikkö Mikko Salon alaisuudessa Tampere-Pirkkalan lentokentän kehittämismahdollisuuksia.
Saamiemme tietojen mukaan Pirkkalan lentokentän palveluissa saattaa lähitulevaisuudessa tulla suuriakin muutoksia. Ryanairin toiminnan jatkaminen halutaan todennäköisesti varmistaa, jolloin terminaalitoimintaa joudutaan suunnittelemaan uudelleen. Kentälle voi lisäksi tulla uusia liikennöitsijöitä, jotka vaativat oman osansa terminaalitoimintojen sujuvuudesta.
Maljanen halusi päivittää tietonsa meidän ajatuksistamme näyttelykeskusideaa koskien. Keskuksen sisältämät monipuoliset toiminnot matkailun ja matkustajien viihtyvyyden kannalta on punnittu merkityksellisiksi. Hän piti suunnitelmiamme mielenkiintoisina ja terminaalitoimintojen kannalta tärkeänä lisänä. Hän aikoo huomioida esittämämme tarpeet lentokenttäalueen toimivuuden kehittämisessä.
Päätökset tehtävistä terminaalitoimintojen muutoksista ja laajentamisista tehdään ilmeisesti syksyn aikana. Meidän kannalta parhaassa tapauksessa voimme saada näyttelykeskukselle jotain tilavarauksia jo ennen vuoden vaihdetta.


Hallituksen toimintaa loppukesällä
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran elokuussa, jolloin käymme läpi Kantri ry:lle jätettävän anomuksen sekä liiketoimintasuunnitelmaan liittyviä muita järjestelyjä. Pyrimme jättämään hakemuksen elokuun aikana.
Muutoin hallitus tulee toimimaan mahdollisesti nopeasti ratkeavan Pirkkalan lentokentän tilanteen mukaan. Kerhohuoneessamme oleva hyvä kokoelma esineistöä ja kirjallisuutta, sekä Kanervon lahjoittamat pienoismallit ja muutama lentolaite odottavat näytteille pääsyä.

Kalevi Lehdon vetämä avainhenkilö- ja materiaalityöryhmä jatkaa haastattelujaan. Tällä hetkellä olemme saaneet arkistoihimme haastattelujen ja lähetettyjen matrikkelien muodossa yhteensä 13 henkilön ja myös koko ilmailun historiaa. Valitettavasti näistä on kotisivuillamme julkaistu vain muutama, koska haastattelujen purkaminen on työlästä ja aikaa vievää. Pääasia on kuitenkin, että tietoa on arkistoituna.

Saamamme ilmailuhistoriallisen materiaalin arkistointi ja luettelointi jatkuu myös syksyn kuluessa. Tarkoitus on listata kirjallista materiaalia sekä täydentää esinetietokantaa uusilla saaduilla materiaaleilla.

Toivoisimme myös jäsenistöstä mukaan lisää aktiivista väkeä. Esimerkiksi jäsentoimintatyöryhmä ei ole vielä päässyt käyntiin, koska mukaan ei ole saatu halukkaita. Työryhmän tarkoitus on suunnitella jäsenistölle yhteistä toimintaa, kuten vierailuja, esitelmätilaisuuksia, tapaamisia, retkiä ja matkoja. Tiimiin tarvittaisiin 2 – 3 henkilöä. Koollekutsujana toimii Pertti Kangasniemi. Ilmoittautua voi suoraan hänelle tai sihteerille (Samuli Puotila). Katso yhteystiedot kirjeen lopussa.


Hyvää syksyn jatkoa !

Hallitus
05.09.2010