JÄSENKIRJE 01 / 2011

Tervehdys Pihisläiset !

Syyskokouksessa 2010 tehtiin seuramme toimintaan liittyvä merkittäviä päätöksiä. Myös muita tärkeitä ja mielenkiintoisia asioita on tapahtunut vuodenvaihteen jälkeen.

Kaksi ensimmäisen hallituksen perustajajäsentä Kalevi Lehto ja Klaus Lehtonen (varapuheenjohtaja) halusivat jättäytyä hallitustoiminnasta. Kokouksessa valittiin heidän tilalleen Seppo Kaivola ja Yrjö Lehtonen.
Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Kangasniemi. Alla on nykyi-sen hallituksen jäsenten yhteystiedot.

Kokous päätti myös nostaa jäsenmaksua.
Uusi jäsenmaksu vuonna 2011 on 15 €.

Olemme sopineet Tampereen Museoiden kanssa aineistomme säilyt-tämisestä museon tiloissa. Sopimus on voimassa 30.6.2011 saakka, eikä siitä aiheudu seuralle kustannuksia. Aineisto siirrettiin kokonai-suudessaan jo syksyllä kyseessä olevaan lämpimään varastotilaan.
Sopimuksessa oli myös erillinen kohta yhteistyön käynnistämiseksi Tampereen Museoiden kanssa. Yhteistyö käynnistyikin heti huhtikuussa vietettävän moottori-ilmailumme 100-vuotis merkkipäivän suunnittelulla.
Seura on erittäin kiitollinen Tampereen Museoille tällaisen avun ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia kummallekin osapuolelle tarjoavan yhteistyön solmimisesta.

Hallitus on päättänyt jatkaa vielä tämän toimikauden ajan näyttely-keskushankkeen aktiivista eteenpäin viemistä. Liiketoimintasuunnitel-man laatimisesta on pyydetty kolmelta eri taholta tarjoukset. Helmikuun aikana kustannusten selvittyä tutkimme hankkeen rahoitusjärjestelyt.

Esko Kanervon lahjoittamien pienoismallien lopullinen määrä on 1818 kappaletta. Olemme perustaneet työryhmän tämän kokoelman inven-toinnin järjestämiseksi. Suunnittelemme ja laadimme tietokannan, jonka avulla on jatkossa mahdollista lainata kokoelman osia eri aihepiireittäin näyttelyihin ja museoihin maassamme.

Kaavailemme taas jonkin kesätapahtuman järjestämistä tai osallistu-mista sellaiseen. Seuratkaa kotisivuiltamme viimeisimpiä tapahtumia ja uutisia.

Hyvää talven jatkoa ja kevään odotusta !

07.02.2011 Hallituksen puolesta Samuli Puotila (sihteeri)