SYYSKOKOUS 2010

Paikka: Cargotec Finland Oy Ab, Härmälä
Aika: 01.12.2010 klo 18:00
Läsnä: 16 jäsentä

0. Alustus
- Kokouksen alussa muistimme pois nukkuneita: Jouko Lehtiö,Kalevi Salonen ja Eino Ritaranta .
- Alustuspuheen piti Cargotec Finland Oy:n kiinteistöpäällikkö Pekka Puska. Hän ker-toi tehdasalueen kaavoitussuunnitelmista.
- Ilmailulääkäri Pekka Iisalo jatkoi esitelmäänsä aiheesta ”Lentävä ihminen”. Iisalo kertoi G-voimista ja viime talvena sattuneesta HN-turmasta.
- Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen luovutti johtaja Antti Mäkiselle seuran myön-tämän kiitoskirjan lasisen Haukka-patsaan luovuttamisesta. Mäkinen ei ollut läsnä.
- Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen välitti pienoismallikokoelman lahjoittajalle Es-ko Kanervolle kutsun Seuran kunniajäseneksi nro: 4.
- Jorma Laukkanen luovutti Seuran käyttöön suunnittelemansa ja valmistamansa pu-heenjohtajan nuijan. Pj. Risto Viljanen vastaanotti komean nuijan. Laukkaselle luvat-tiin palkinnoksi lennätys vesikoneella ensikesänä.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Risto Viljanen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi virallisen kevät-kokouksen klo 19:20.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten-laskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Kaivola.
Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila.
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Yrjö Lehtonen ja Uolevi Öster.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja 10)
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja se todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kohta 10: muutetaan sana ”tilintarkastaja” ”toiminnantarkastajaksi”.
Esityslista hyväksyttiin tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi.
(ks. liite 2, työjärjestys)

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
Risto Viljasen esittelemä toimintasuunnitelma toimikaudelle 2011 vahvistettiin.
(ks. liite 3, toimintasuunnitelma)

6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio

Rahastonhoitaja Yrjö Lehtosen laatima tulo- ja menoarvio toimikaudelle 2011 vahvis-tettiin.
(ks. liite 4, tulo- ja menoarvio)

7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
Jäsenmaksun suuruudeksi toimikaudelle 2011 päätettiin 15 €.
Korotus edelliseen jäsenmaksuun 5 €.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Viljanen (jatkaa)
Varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Kangasniemi (uusi, jatkaa hallituksessa)

9. Valitaan hallituksen muut jäsenet (4 henkilöä)
Seppo Kaivola (uusi)
Yrjö Lehtonen (uusi)
Samuli Puotila (jatkaa)
Uolevi Öster (jatkaa)

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin: Pekka Jylhämö (seuran jäsen) ja Maunu Heikkilä (seuran jäsen)
Varatoiminantarkastajiksi valittiin: Markku Silander ja  Jouko Lehikoinen

11. Muut asiat
Ei asioita

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Seppo Kaivola kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 19:47.

Liitteet:
Liite 1: Kevätkokouskutsu
Liite 2: Työjärjestys
Liite 3: Toimintasuunnitelma
Liite 4: Tulo- ja menoarvio

1. KOKOUSKUTSU

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n syyskokoukseen
Keskiviikkona 01.12.2010 klo 18:00
Cargotec Finland Oy Ab :n tiloissa
Nuolialantie 62 TAMPERE

Kokouksen alussa palkitsemiset ja puheenjohtajan nuijan luovutus.
Ilmailulääkäri Pekka Iisalo jatkaa keväällä mielenkiintoa herättänyttä esitystään aiheesta ”Lentävä ihminen”.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa !

Hallitus
01.11.2010

2. TYÖJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio
7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9. Valitaan muut hallituksen jäsenet (4 henkilöä)
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

3. TOIMINTASUUNNITELMA 5. KAUDELLE 2011

Sääntöjen määräämä toiminta
Pidämme toimikaudella sääntöjen mukaan kaksi kokousta.
Kevätkokous pidetään tammi – toukokuussa ja syyskokous syys – joulukuussa.
Lisäksi hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, eli noin 10 kertaa.

Pirkanmaan ilmailun monitoimi- ja näyttelykeskus
Pyrimme jatkamaan jo edellisellä toimikaudella aloitetun näyttelykeskushankkeen liiketoimintasuunnitelman teettämistä.
Suunnitelma teetetään Pirkanmaan Ammattikorkeakoulussa Tampereella tai rahoittajan kilpailutusvaatimusten mukaan muualla.
Liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi perustetun toimikunnan vetäjäksi hallitus on valinnut Samuli Puotilan. Muu toimikunta koostuu hallituksen jäsenistä.
Suunnitelman teettämiseksi haetaan Leader-rahoitusta (Yleishyödyllinen investointihanke) Kantri ry:ltä.
Rahoitusosuus voi olla enintään 75 % kokonaiskustan-nuksista. Loppu 25 % on omarahoitusta.
Pyrimme kattamaan omarahoitusosuuden pääasiassa lahjoitusvaroin ja tarvittaessa lisäksi seuran varoin.
Mikäli rahoitusosuuksia ei saada järjestetyksi, liiketoimintasuunnitelmaa ei voida teettää.
Tällöin myös koko hankkeen jatkaminen on toistaiseksi harkittava uudelleen.
Hankkeen mahdollinen keskeytyminen ei vaikuta seuran muuhun toimintaan.

Kerhohuone
Kerhohuoneemme on siirretty Pirkkalan lentokenttäalueelta Tampereen Museot Vapriikin varastotiloihin ainakin ensi kesään asti.
Jatkosta neuvotellaan erikseen Vapriikin kanssa.
Esineet on pakattu pahvilaatikoihin ja kaikki pakatut esineet on luetteloitu.
Varastotiloihin pääsee ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin.

Materiaali- ja henkilötyöryhmä
Henkilöhaastatteluja jatketaan. Jo tallennettuja henkilöhaastatteluja kirjoitetaan puhtaaksi ja julkaistaan kotisivuillamme.
Esko Kanervon lahjoittamat pienoismallit siirretään Vapriikin varastotiloihin ja niiden luettelointi käynnistetään.

Kotisivujen teko
Päivitämme sivustoa julkaisemalla tallennettuja henkilöhistorioita ja muita kerto-muksia.
Sivuilla kerrotaan ajankohtaisimmat ja tuoreimmat seuran tapahtumat ja uutiset.

Vierailut ja tapahtumat
Jäsenistön toimintatyöryhmän järjestäminen.
Järjestämme perinteisen kesäpäivän, retken tai otamme osaa johonkin ilmailutapahtumaan.
Tapani Keskuoja järjestää sopivan sään salliessa valonheitinesityksen.
Ennakkoilmoitusaikaa ei ehkä ole, joten katseet taivaalle!

Tiedottaminen
Tiedotamme toiminnastamme ja tulevista tapahtumista jäsenkirjeillä tai sähköpostilla.
Uutisia ja tapahtumia voi seurata myös kotisivuiltamme.
Vetoamme myös jäsentemme aktiivisuuteen toiminnastamme kertomiseksi ystäville ja tutuille.

Toiminnan kehittäminen ja näkyvyyden parantaminen
Jatkamme ja luomme yhteistyötä maamme ilmailumuseoiden, -yhdistysten ja –henkilöiden kanssa.
Käynnistämme yhteistyön Tampereen Museot Vapriikin kanssa mahdollisen yhteisnäyttelyn järjestämiseksi.

Varainhankitasuunnitelma
Pyrimme järjestämään talkootöitä ja vastaanottamaan lahjoituksia varojen kartut-tamiseksi seuratoiminnan kehittämistä varten.