KEVÄTKOKOUS 2010

Paikka: Cargotec Finland Oy Ab, Härmälä
Aika: 28.04.2010 klo 18:00
Läsnä: 23 jäsentä

Alustus
Puheenjohtajamme Risto Viljanen toivotti kokousväen tervetulleeksi.
Hän esitti myös kiitokset Cargotec Finland Oy Ab:n kiinteistöpäällikkö Pekka Puskalle kokouspaikan järjestymisestä.
Pekka Puska kertoi lyhyesti teollisuusyrityksen nykytilasta.
Viljanen toivotti esitelmöijämme ilmailulääkäri Pekka Iisalon tervetulleeksi.
Iisalo piti mielenkiintoisen esityksen aiheesta ”Lentävä Ihminen”. Yleisö toivoi esitykselle jatkoa.
Esityksen jälkeen seura myönsi Pekka Iisalolle kolmioviirin.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Risto Viljanen avasi virallisen kevätkokouksen klo 19:15.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Kaivola.

3. Valitaan kokouksen sihteeri
Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila.

4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Ilvonen ja Yrjö Lehtonen.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja se todettiin päätösvaltaiseksi. (ks. liite 1)

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (ks. liite 2)

7. Esitetään tilinpäätös
Risto Viljanen esitteli rahastonhoitaja Seppo Kaivolan laatiman tilinpäätöksen. (Ks. liite 3, tasekirja)

8. Esitellään toimintakertomus
Risto Viljanen esitteli toimintakertomuksen ja työryhmien toimintakertomukset, 2 kpl. (ks. liite 4, toimintakertomukset 3 kpl)

9. Esitellään tilintarkastajien lausunto
Kaivola luki kokoukselle tilintarkastuskertomuksen.
Totesimme kertomuksessa mainitun huomautuksen.
Olimme myös varautuneet tarvittaessa erikseen esittämään tilintarkastuksesta puuttuneet viimevuotiset vertailutiedot kokousväelle.
Esitetty tilintarkastajien tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1.-31.12.2009 hyväksyttiin. (ks. liite 5)

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Kokous vahvisti kolmannen toimikauden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita kokousasioita.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Seppo Kaivola kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 19:40.

Liitteet:
Liite 1: Kevätkokouskutsu
Liite 2: Työjärjestys
Liite 3: Tasekirja Liite 6: Läsnäololista
Liite 4: Toimintakertomukset, 3 kpl
Liite 5: Tilintarkastuskertomus

1. KOKOUSKUTSU

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n kevätkokoukseen
Keskiviikkona 28.04.2010 klo 18:00
Cargotec Finland Oy Ab :n tiloissa
Nuolialantie 62 TAMPERE

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat ja mahdolliset muut hallituksen esittämät asiat.
Alustuksena ilmailulääkäri Pekka Iisalo esitelmöi aiheesta: ”Lentävä Ihminen”.

Tervetuloa !

Hallitus
14.04.2010

2. TYÖJÄRJESTYS

1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3§ Valitaan kokouksen sihteeri
4§ Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7§ Esitetään tilinpäätös
8§ Esitetään toimintakertomus
9§ Esitetään tilintarkastajien lausunto
10§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
11§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12§ Kokouksen päättäminen

3. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009 - 31.12.2009

Yleistä
Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Seuran toiminta on edelleen keskittynyt pääasiallisesti näyttelykeskushankkeemme eteenpäin viemiseen ja lisäksi mahdollisimman avoimeen ja tehokkaaseen jäsenistön tiedottamiseen. Hankesuunnitelmaa esiteltiin uusille tahoille ja suunnittelurahoitusta varten laadittiin uudistettu rahoitushakemus sekä jatkettiin yhteistoimintaa muitten ilmailun parissa toimivien kanssa.

Hallitus
Risto Viljanen puheenjohtaja, Klaus Lehtonen varapuheenjohtaja, Samuli Puotila sihteeri ja hallituksen jäseninä Uolevi Öster, Pertti Kangasniemi sekä Kalevi Lehto.
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 12 kertaa.
1. Hallituksen kokous 27.01.2009:Näyttelykeskushankkeen projektisuunnittelua, toimikauden 2010 strategian päätavoitteet, jäsenasioita
2. Hallituksen kokous 24.02.2009: Kevätkokouksen valmistelut , jäsentyöryhmä, näyttelykeskushankkeen esittelystä ja aikatauluttaminen.
3. Hallituksen kokous 24.03.2009: Tilinpäätösasiat, toimintakertomuksen vahvistaminen, muut kevätkokousasiat ,näyttelykeskusstrategiaa, uudet vitriinit, jäsenkirjeen laatiminen.
4. Hallituksen kokous 07.04.2009:Kaanan kesäpäivästä sopiminen, esitteen teko, tulevat tapaamiset, yhteistyön laajentaminen, koulutusohjelman suunnittelu.
5. Hallituksen kokous 22.04.2009: Jäsenasiat , tiliasiat, kesäpäivä Kaanassa.
6. Hallituksen kokous 05.05.2009: Kesäpäivä Kaanassa / TIY ry, esite 2009, rahoitushakemus /näyttelykeskushanke.
7. Hallituksen kokous 06.06.2009 Kaanan kentällä: yhteistoimintaa viriteltiin, puheenjohtajan nuija-kilpailun asettaminen, näyttelykeskus-hankkeen tilanne.
8. Hallituksen kokous 11.07.2009 Jämin kentällä: strategiakokous.
9. Hallituksen kokous 19.08.2009: Rahastonhoitajakysymys/ tilinkäyttöoikeus, vierailut näyttelykeskushankkeen tiimoilta/suunnitelma, muistamiset, yhteistyö Suomen Ilmailumuseon talkoisiin.
10.Hallituksen kokous 29.09.2009: Kerhohuonetilanne , näyttelykeskushanke , puheenjohtajan nuija-kilpailun ratkaisu , syyskokousasioiden valmistelut , Samuli Puotilan radiohaastattelu.
11.Hallituksen kokous 03.11.2009: Kerhohuone, näyttelykeskushanke, syyskokousasia
12.Hallituksen kokous08.12.2009: Syyskokouksen valmistelut , näyttelykeskushanke , jäsenasiat.

Vuosikokoukset
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tiistaina 22.04.2009 Kalmar Indusries Oy Ab:n tiloissa Tampereella. Ennen kokousta kiinteistöpäällikkö Pekka Puska esitteli Kalmar Industries Oy Ab:n toimintaa ja tilannetta .
Kokouksessa esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä esiteltiin seuran huomionosoitussäännöt.
Kokouksesta on laadittu erillinen pöytäkirja.
Syyskokous pidettiin samoissa tiloissa 08.12.2009. Ennen kokouksen alkua seuramme sihteeri, arkkitehti Samuli Puotila piti ansiokkaan esitelmän ja informaatiotilaisuuden näyttelykeskushankkeen tilanteesta ja vaihtoehdoista.
Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio tulevalle kaudelle, määrättiin jäsenmaksusta, valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen
jäsenet, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. Kokouksesta on erillinen pöytäkirja.

Näyttelytilahankkeen esittelyt
Edellisvuosien aikana hanketta on esitelty jo TE-keskuksen johtaja Erkki Lydénille, Pirkanmaan Liiton kehittämispäällikkö Jukka Alasentielle, Tampereen pormestari
Timo P Niemiselle , Pirkkalan kunnanjohtaja Risto Koivistolle, yrittäjä Toivo Sukarille, Pirkkalan lentoaseman päällikkö Pertti Skogbergille, Tampereen apulaispormestari Irja Tuloselle ja Luova Tampere LUKE-projektipäällikkö Jari Myllymäelle.
Kuluneen toimintavuoden aikana hanketta on esitelty mm. esitelmien ja radioohjelman
muodossa.
Näyttelytilahankkeemme on ollut puheenaiheena aina kulkiessamme ilmailuväen joukossa, joten sen sisältö on tullut jo laajan joukon sekä jäsenistön tietoon. Sen
voidaan katsoa olevan eduksi asian etenemiselle. Esittelyjen jatkamiseksi hallitus teki strategian uusista, toivottavasti tehokkaimmista tavoista saada hanke etenemään.

Rahoitushakemusten ja avustusten vaiheita
Pirkanmaan Liitto/ Jukka Alasentie; luvattu projektisuunnittelun rahoitukseen 60% Tampereen kaupunki/ Timo P. Nieminen; ko. rahoitukseen 40%, -asia siirrettiin pormestarin toimesta seutuhallituksen käsittelyyn; kielteinen päätös Suomen Kulttuurirahasto; apurahahakemus ilmailuhistoriallisen esineistön arkistointijärjestelmän luomiseen ja arkistoinnin aloittamiseen; kielteinen päätös Tampereen teknillinen seura; arkistointityön esivalmisteluihin; kielteinen päätös

Jäsenkirjeet ja tiedottaminen
Jäsenistölle laadittiin toimintakauden aikana kaksi tiedotetta, jotka kertoivat Seuran toiminnan tilanteesta ja hallituksen tekemistä päätöksistä ja toimenpiteistä.
Vuosikokouksissa on hallituksen toimesta kerrottu mm. materiaalin ja esineistön karttumisista, toiminnan kehittämisestä, muistamisista, tapahtumista, suunnitelmista.
Lisäksi vuosikokouksien yhteydessä on esitelmöinyt ulkopuolisia henkilöitä, ajankohtaisista ilmailuasioista.
Toimintakertomus pyritään laatimaan jäsenistölle informatiiviseksi.
Kesätapahtumat toteutettiin Teiskon Kaanassa yhdessä Tampereen Ilmailuyhdistyksen kanssa sekä Jämillä Fly In- tapahtuman yhteydessä.
Seuran internetsivut löytyvät osoitteesta www.pihis.org

Huomionosoitukset !
Kunniajäsenyys myönnetty seuraavasti:
08.12.2009 Kunniajäsen nro 3 Jorma Laukkanen
Seuran logon, jakoviirin, standaarin ja pj:n nuijan suunnittelu

Kunniakirja myönnetty seuraavasti:
Nro 3 Kultasepät Andreasen OY
Vitriinien luovutus seuralle

Muuta
Seuran työryhmät tekevät omat kertomuksensa toiminnastaan.

Hallitus

Kotisivutyöryhmän toimintakertomus 1.1.2009 - 31.12.2009
Kotisivutyöryhmän jäsenet: Samuli Puotila (vetäjä), Yrjö Lehtonen, Tommi Nieminen, Juha Pohjamo
Seuran kotisivuja on pidetty ajan tasalla jatkuvilla päivityksillä. Seuran sivuilla on informoitu jäsenistöä tapahtumista. Erilaisista seuraan ja paikalliseen ilmailuun liittyvistä tapahtumista on julkaistu kuvitettuja juttuja.
Kotisivutyöryhmä ei ole kokoontunut kaudella 2009.

Kotisivutyöryhmä
Samuli Puotila

Avainhenkilö- ja Materiaalityöryhmän toimintakertomus 1.1.2009 - 31.12.2009
Vetäjänä toimii Kalevi Lehto ja haastattelujen kirjaajina Tommi Nieminen, Juha Pohjamo sekä Samuli Puotila.
Asiantuntijoina mm. Raimo Ilvonen, Jouko Lehikoinen, Tapani Keskuoja, Hannu Niskanen, Esko Pohja ja Uolevi Öster.
Kiitokset muillekin nimeltä mainitsemattomille osallistujille.

Työryhmän kokoontumiset toimikaudella 2009:
21.1.2009 Vuoden ensimmäisessä työryhmän kokouksessa kertailimme saatuja lahjoituksia ja arkistoimme ne ylös. Järjestelimme perinnehuonetta asianmukaiseen järjestykseen.
11.3.2009 Kokoontuminen Jouko Lehikoisen verstaalla, rakenteella olevan moottorilentokoneensa luona Pirkkalassa. Haastattelu taltioitiin arkistoihin ja näkyy aikanaan myös netissä kotisivuilla.
18.5.2009 Ryhmä kokoontui kuulemaan ilmakuvaaja Vallaksen tarinoita, jotka jäivätkuulematta asianomaisen henkilön saapumatta paikalle!
25.8.2009 Tapani Keskuojan haastattelu. Mielenkiintoinen ja selventävä esitys valonheittimistä ja muustakin ilmailuun liittyvästä aiheesta. Kuulemme vielä lisää ko. aiheesta tuonnempana.
6.10.2009 Pekka ja Seppo Paunu jutusteltavana isänsä sotalentäjä Unto Paunun edesottamuksista niin viime sodassa kuin siviili-ilmailussakin.

Työryhmän vetäjä
Kalevi Lehto