Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry

Kokouspöytäkirja

KEVÄTKOKOUS 2009

Paikka:          Kalmar Industries Oy Ab, Härmälä

Aika:             22.04.2009 klo 17:30

Läsnä:            Kangasniemi Pertti, Paunu, Pekka, Kauppinen, Pentti, Pohja Esko, Laukkanen Jorma, Pohjamo Juha, Lehtiö Jouko, Puotila Samuli, Lehto Kalevi, SaariPaavo, Lehtonen Klaus, Salonen Kalevi, Lehtonen Yrjö, Silander Markku, Minkkinen Pertti, Viljanen Risto,Niemi Pentti, Öster Uolevi

yhteensä: 18


0. Alustus                  

Kokouksen alustuspuheen piti Kalmar Industries Oy Ab:n kiinteistöpäällikkö Pekka Puska. Hän kertoi Kalmarin teollisuuden nykytilasta.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Risto Viljanen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi virallisen kevätkokouksen klo 17:50.
Avauspuheenvuorossaan hän tiedotti jäsenistölle tulevasta kesäpäivästä Teiskon Kaanaassa.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Lehtonen.

3. Valitaan kokouksen sihteeri

Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila.

4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Silander ja Kalevi Salonen.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja se todettiin päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7. Esitetään tilinpäätös
Risto Viljanen esitteli rahastonhoitaja Seppo Kaivolan laatiman tilinpäätöksen.

8. Esitellään toimintakertomus
Risto Viljanen luki toimintakertomuksen ja työryhmien toimintakertomukset, 2 kpl.
Materiaalityöryhmän toimintakertomuksen Lahjoituksia-kohtaan lisätään Tuulikki Piltzin luovuttaneen kokoelmiimme mittareita.
Kotisivutyöryhmän kertomukseen korjataan Paavo Saaren toimineen Helsinki-Vantaalla lennonjohtajana.
Hallitus sai kiitokset hyvästä toimintakertomuksesta, ja hallitusta kehotetaan jatkamaan samaan malliin.

9. Esitellään tilintarkastajien lausunto
Esitetty tilintarkastajien tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1.-31.12.2008 hyväksyttiin.

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Kokous vahvisti toisen toimikauden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Pertti Minkkisen muistelmakokoelma Jämiltä 1947
Pertti Minkkinen pohjusti muistelmansa taustatietoja kokoukselle ja kertoi VALPO:n toiminnasta erään tapahtuman yhteydessä Jämijärvellä vuonna 1947.
Minkkinen luovutti kirjoitetun tarinan seuran arkistoitavaksi. Tarina voidaan julkaista myös internetissä seuran kotisivuilla.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Yrjö Lehtonen kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 18:45.

Liitteet: Toimintakertomukset

Toimintakertomus 1.1.2008 - 31.12.2008

Yleistä
Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Seuran toiminta keskittyi pääasiallisesti näyttelykeskushankkeemme eteenpäin viemiseen. Suunnitelmaa esiteltiin uusille tahoille ja suunnittelurahoitusta varten laadittiin rahoitushakemuksia sekä laajennettiin yhteistoimintaa muitten ilmailun parissa toimivien kanssa.

Hallitus
Risto Viljanen puheenjohtaja, Klaus Lehtonen varapuheenjohtaja, Samuli Puotila sihteeri ja hallituksen jäseninä Uolevi Öster, Pentti Niemi sekä Kalevi Lehto.

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 11 kertaa.
1.    Hallituksen kokous 14.02.2008: muistio vierailusta Pirkkalan kuntaan, valmistelut seuran lippusäännöiksi, toimikauden esittelyohjelma ja -strategia, säilytysvitriinit, tulostuspalveluiden hankinta ja jäsenasioita.
2.    Hallituksen kokous 05.03.2008: kevätkokouksen valmistelut, muistio Toivo Sukarin tapaamisesta joulukuun alussa, näyttelykeskushankkeen esittelystä ja aikatauluttaminen, rahoituksen etsintä.
3.    Hallituksen kokous 09.04.2008: tilinpäätösasiat, toimintakertomuksen vahvistaminen, muut kevätkokousasiat, näyttelykeskusstrategiaa, vitriinit, kotisivutilan laajentaminen.
4.    Hallituksen kokous 17.04.2008: tilinpäätöksen allekirjoittaminen, kevätkokousasiat, kesäpäivästä sopiminen, esitteen teko, tulevat tapaamiset.
5.    Hallituksen kokous 29.05.2008: Pirkkalan lentoaseman päällikkö Pertti Skogberg
tavattiin, esite painoon, kesäpäivä Jämillä.
6.    Hallituksen kokous 12.07.2008 Jämijärvellä: Yhteydenotot /näyttelykeskushanke,
esitteet ja hihamerkit, logotarrat, mahdollinen matka syksyllä.
7.    Hallituksen kokous 10.09.2008: tarratarjoukset, vierailu Pirkanmaan Liittoon,
hallitila-asiat, syyskokouksen valmistelut, lahjoituksia saatiin, kokousnuijan
suunnittelu alulle, yhteistoimintaa viriteltiin.
8.    Hallituksen kokous 16.10.2008: muistio vierailusta Pirkanmaan Liittoon,
projektityön rahoitushakemukset, avustushakemuksen teko, syyskokousasiat.
9.    Hallituksen kokous 24.11.2008 Pentti Niemen kotona: otimme vastaan Pentti
Niemen materiaalilahjoitukset, muistio vierailusta apulaispormestari Irja Tulosen
luona, jätetyt rahoitushakemukset, projektisuunnitelma, Aviator-projekti, hallitila.
10.    Hallituksen kokous 10.12.2008: muistio vierailusta LUKE/ Jari Myllymäki, halli-
tilahankkeen tilanne, syyskokousasiat, kotisivujen lisälevytila.
11.    Hallituksen kokous 15.12.2008: Eversti evp. Pekka Hiltusen nimeäminen
projektisuunnittelijaksi.


Vuosikokoukset
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tiistaina 29.05.2008 Kalmar Indusries Oy Ab:n tiloissa Tampereella. Ennen kokousta Maanpuolustuskoulutus ry:n Ilmapuolustuspiirin piiripäällikkö prikaatinkenraali Pekka Tuunanen piti alustuksen aiheesta; Vapaaehtoinen maanpuolustustyö.
Kokouksessa esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä esiteltiin seuran huomionosoitus- säännöt. Kokouksesta on laadittu erillinen pöytäkirja.

Syyskokous pidettiin samoissa tiloissa 10.12.2008. Ennen kokouksen alkua Satakunnan Lennoston komentaja Kari Janhunen piti alustuksen Suomen Ilmavoimista ja Satakunnan Lennoston toiminnasta.
Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio tulevalle kaudelle, määrättiin jäsenmaksusta, valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. Kokouksesta on erillinen pöytäkirja.

Näyttelytilahankkeen esittelyt
Edellisvuoden lopulla hanke oli esitetty jo TE-keskuksen johtaja Erkki Lydén;ille, Pirkanmaan Liiton kehittämispäällikkö Jukka Alasentielle, Tampereen pormestari Timo P Niemiselle , Pirkkalan kunnanjohtaja Risto Koivistolle, yrittäjä Toivo Sukarille.
Kuluneen toimintavuoden aikana hanketta on esitetty lisää seuraavasti:
29.04.2008 Pirkkalan lentoaseman päällikkö Pertti Skogbergille
24.09.2008 uudelleen Pirkanmaan Liitossa Jukka Alasentielle
16.10.2008 Tampereen apulaispormestari Irja Tuloselle
02.12.2008 Luova Tampere LUKE-projektipäällikkö Jari Myllymäelle
Lisäksi Pekka Hiltunen on keskustellut asiasta Pirkanmaan Liiton maakuntajohtaja Jussi V. Niemen, Tampereen apulaispormestari Irja Tulosen, Tampereen Kauppakamarin toimitusjohtaja Rasilan sekä eri ilmailuviranomaisten kanssa.
Näyttelytilahankkeemme on ollut puheenaiheena aina kulkiessamme ilmailuväen joukossa.
Hankkeemme on tullut melko laajan joukon tietoon, jonka voidaan katsoa olevan eduksi asian etenemiselle.
                                                                                                                                
Rahoitushakemusten ja avustusten hakeminen
Pirkanmaan Liitto/ Jukka Alasentie; projektisuunnittelun rahoitukseen 60%
Tampereen kaupunki/ Timo p. Nieminen;  ko. rahoitukseen 40%,
    -asia siirrettiin pormestarin toimesta seutuhallituksen käsittelyyn.
Suomen Kulttuurirahasto; apurahahakemus ilmailuhistoriallisen esineistön arkistointijärjestelmän luomiseen ja arkistoinnin aloittamiseen.
Tampereen teknillinen seura; arkistointityön esivalmisteluihin.

Jäsenkirjeet ja tiedottaminen
Jäsenistölle laadittiin toimintakauden aikana kaksi tiedotetta, jotka kertoivat Seuran toiminnan tilanteesta.
Vuosikokouksissa on hallituksen toimesta kerrottu mm. materiaalin ja esineistön karttumisista sekä toiminnan sisällöstä.
Toimintakertomus pyritään laatimaan jäsenistölle informatiiviseksi.
Kesätapahtuma toteutettiin Jämillä Fly In- tapahtuman yhteydessä.
Seuran internetsivut löytyvät osoitteesta www.pihis.org

Huomionosoitukset
Standaarit myönnetty seuraavasti:
Nr.2  Kalmar Industries Oy Ab  (29.05.2008)
Nr.3  Pentti Niemi                      (24.11.2008)

Jakolippuja myönnetty seuraavasti:
Jorma Laukkanen                       (29.05.2008)
Pekka Tuunanen                         (29.05.2008)
Aarno Saramäki     70v.             (11.08.2008)
Kari Janhunen                           (10.12.2008)

Muuta  
Seuran työryhmät tekevät omat kertomuksensa toiminnastaan.

Hallitus


Avainhenkilö- ja Materiaalityöryhmän toimintakertomus 2.toimikaudelta.v. 2008


Työryhmä on toimikaudella kokoontunut 9 kertaa.
- ke 09.01.2008 Paavo Saaren haastattelu, joka ensimmäisenä taltioitiin ja on julkaistu seuran sivuilla netissä. Haastattelu käsittää vaiherikkaita elämyksiä Paavon elämässä.
- ke 06.02.2008 Käsiteltiin materiaalin arkistointia ja kirjattiin kirjalahjoituksia ym.
- ti 11.03. 2008 Paavo Saaren haastattelun jälkimmäinen osa.
- to 27.3.2008 Vitriinitalkoilla pystytettiin Kultasepät Andreasen Oy:n lahjoittamat lasivitriinit kerhohuoneeseen.
- ti 06.05.2008 Käsiteltiin seuran esitettä ja arkistointia. Paikalla oli kirjailija Teemu Saarinen kertomassa arkistointimenetelmistä.
- to 05.06.2008 Siivoustalkoot, jossa siivottiin perinnehuone asianmukaisempaan kuntoon.
- to 02.09.2008 Järjestelimme saatuja lahjoituksia ja arkistoimme ne.
- to 02.10.2008 Kerhohuoneen järjestelyä ja keskusteluja. Tapani Keskuoja järjestää valonheitinesityksen tuonnempana sovittuna ajankohtana.
- ke 26.11.2008 Esko Kanervon haastattelu, joka oli toinen henkilötaltiointi. Puhtaaksikirjoitus ja julkaisu ovat vielä kesken.


Materiaalilahjoituksia on saatu seuraavasti:
- Paavo Saari:    Lehtiä ja teknisiä artikkeleita.
- Pentti Niemi:    Tauluja ja kirjoja.
- Raimo ILvonen:    Lentokonemittareita, laskuvarjopussi ja lentokonekäsikirjoja.
- Jari Alatalo:        Lentokonemittareita.
- Uolevi Öster:    Tauluja.
 

Työryhmän vetäjä
Kalevi Lehto
18.3.2009.


Kotisivutyöryhmän toimintakertomus 1.1.2008 - 31.12.2008

Kotisivutyöryhmän jäsenet:
Samuli Puotila (vetäjä)
Yrjö Lehtonen
Tommi Nieminen
Juha Pohjamo

Seuran kotisivuja on pidetty ajan tasalla jatkuvilla päivityksillä. Seuran sivuilla on informoitu jäsenistöä tapahtumista. Erilaisista seuraan ja paikalliseen ilmailuun liittyvistä tapahtumista on julkaistu kuvitettuja juttuja.

Perinne-osastolle on lisätty:
25.2.2008 Lisätty Unto Paunu ja Leo Khyry tarinat Tohlopin lentopaikasta
Elokuussa 2008 Lisätty ensimmäinen avainhenkilöhaastattelumme. Helsinki-Vantaalla toimineen lentoasemapäällikön Paavo Saaren haastattelu on saanut ulkopuolista kiitosta. Juttu sisältää myös runsaasti kuvia.

Kotisivutyöryhmä on kokoontunut toimikauden 2008 aikana yhden kerran. 6.11.2008 kokoonnuimme Yrjö Lehtosen kotona. Palaverissa käsittelimme seuran sivujen toiminnallista kehittämistä, ulkoasua ja sisällön tuottamista. Kokouksen tuloksena etusivua, sekä seura-osaston etusivua uudistettiin. Seuran sivuston menu-nappeja yhdenmukaistettiin. Sovimme myös lisäysten merkitsemisestä päivityskenttään. Lehtonen suorittaa kaikkien työryhmän jäsenten laatiman aineiston lisäämisen sivuille.

1.12.2008 hankittiin seuran kotisivuille lisätilaa 1 Gt hintaan 30 €/v. Laajennus mahdollistaa mm. kuva- ja videoarkiston keräämisen.

Kuluneen vuoden aikana palveluntarjoaja Futuron Oy ilmoitti siirtävänsä sivustomme uudelle nopeammalle palvelimelle osana yhtiön omaa järjestelyä. Päivitys tehtiin kesällä.


Kotisivutyöryhmä
Samuli Puotila

PALUU