SYYSKOKOUS 2009

Paikka:    Cargotec Finland Oy Ab, Härmälä
Aika:        08.12.2009 klo 18:00

Läsnä:    Heikkilä Mauno, Lehto Kalevi, Ilvonen Raimo, Lehtonen Klaus, Jylhämö Pekka, Lehtonen Yrjö, Kaivola Seppo, Marttila Risto, Kangasniemi Pertti, Niemi Pentti, Kauppinen Pentti, Pohja Esko, Laakso Martti, Puotila Samuli, Laukkanen Jorma, Saari Paavo, Lehikoinen Jouko, Salonen Kalevi, Lehtiö Jouko, Viljanen Risto, Öster Uolevi

Yhteensä: 21
       
0. Alustus
Kokouksen alustuspuheen piti Cargotec Finland Oy:n kiinteistöpäällikkö Pekka Pus-ka. Hän kertoi Cargotecin tilanteesta.
Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen myönsi Nuijakilpailun voittajalle Jorma Laukka-selle palkintona Kunniajäsenyyden nro: 3.
Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen myönsi Kunniakirjan nro 3 lasivitriinien luovutta-jalle Kultasepät Andreansen Oy:lle.
Samuli Puotila piti esitelmän Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Näyttelykeskuksen ideasuunnitelmista 1 ja 2 sekä toimintasuunnitelmasta.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Risto Viljanen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi virallisen kevät-kokouksen klo 19:55.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten-laskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Kaivola.
Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila.
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Yrjö Lehtonen ja Raimo Ilvonen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja 10)
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja se todettiin päätösvaltaiseksi.
(ks. liite 1, kutsu)

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
(ks. liite 2, työjärjestys)

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
Risto Viljasen esittelemä toimintasuunnitelma toimikaudelle 2010 vahvistettiin.
(ks. liite 3, toimintasuunnitelma)

6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio
Rahastonhoitaja Seppo Kaivolan laatima tulo- ja menoarvio toimikaudelle 2010 vah-vistettiin.

7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
Jäsenmaksun suuruudeksi toimikaudelle 2010 päätettiin 10 €.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Viljanen (jatkaa)
Varapuheenjohtajaksi valittiin Klaus Lehtonen (jatkaa)

9. Valitaan hallituksen muut jäsenet (4 henkilöä)
Muut valitut hallituksen jäsenet (kaikki jatkavat):
Pertti Kangasniemi
Kalevi Lehto
Samuli Puotila
Uolevi Öster

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin:
Tampereen tilitoimisto / Juhani Järvisalo
Seppo Kaivola (seuran jäsen)

Varatilintarkastajiksi valittiin:
Markku Silander
Mauno Heikkilä

11. Muut asiat
Seuran toiminnan rahoituskysymys – rahoitustuen hakeminen:
- Tampereen teknilliseltä yliopistolta
- muilta instituuteilta

Tunnettavuutta kannattaisi lisätä yliopistopiireissä.
Näyttelykeskushankkeesta kannattaisi pitää esitelmä mm. Tampereen teknilliselle seuralle.

Pentti Niemen muistelmakirjanen oli myynnissä. Niemi lahjoitti yhden kirjan seuralle.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Seppo Kaivola kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 20:25.

Liitteet:  1. Kokouskutsu, 2. Työjärjestys, Toimintasuunnitelma

1. KOKOUSKUTSU

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry: syyskokoukseen:

Tiistaina 8.12.2009 klo 18:00

Cargotec Finland Oy:n (entinen Kalmar Industries Oy Ab) auditoriossa
Nuolialantie 62, TAMPERE

Kokouksen alussa palkitsemiset, mm. puheenjohtajan nuijakilpailun voittaja.

Alustuksena tiedotetaan Pirkanmaan ilmailuhistorian näyttelykeskushankkeen suunnitelma- ja esittelyvaiheista.
Vapaata keskustelua hankkeesta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa !

Hallitus
13.11.2009


2. SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA 08.12.2009

Alustuksena palkitsemiset sekä Näyttelykeskushankkeen suunnitelma- ja esittelyvaiheiden tiedottaminen. Vapaata keskustelua aiheesta

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio

7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

9. Valitaan muut hallituksen jäsenet (4 henkilöä)

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen

3. TOIMINTASUUNNITELMA 4. KAUDELLE 2010

Sääntöjen määräämä toiminta                 
Pidämme toimikaudella sääntöjen mukaan kaksi kokousta. Kevätkokous pidetään tammi – toukokuussa ja syyskokous syys – joulukuussa.
Lisäksi hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, eli noin 10 kertaa.

Pirkanmaan ilmailun monitoimi- ja näyttelykeskus
Jatkamme hankkeen esittelyä teollisuuden ja yritysmaailman päättäjille sekä Tampereen ja lähikuntien johdolle. Pyrimme laatimaan projektisuunnittelun rahoitushakemuksen uudelleen.
Tutkimme myös vaihtoehtoja väliaikaisen näyttely- ja toimintahallitilan järjestämiseksi.
Pyrimme ottamaan osaa Aviator -projektiin.

Kerhohuone
Mikäli kerhohuoneemme sijoitus nykyisessä hallitilassa Pirkkalassa on jatkossa mahdotonta, etsimme uuden toimintaamme sopivat maksuttoman tai vuokra-avustetun kerhotilan.
Uuden kerhotilan etsimisen yhteydessä kiinnitetään huomiota myös ed. kohdassa mainitun pienen näyttelytilan hankkimiseen.

Materiaali- ja henkilötyöryhmä
Perustetaan työryhmän sisäisiä sektoreita, joista kukin huolehtii tietyn materiaalityypin arkistoinnista ja ajantasaisuudesta.
Arkistointitietokantaa pitää yksi henkilö, joka saa tiedot eri sektoreilta.
Käytämme ansioituneen työryhmämme tietoutta hyväksemme kaikin tavoin.

Kotisivujen teko
Päivitämme sivustoa edellisellä toimikaudella laaditun suunnitelman mukaan.
Julkaisemme tallennettuja henkilöhistorioita ja muita kertomuksia.

Vierailut ja tapahtumat
Jäsenistön toimintatyöryhmän aktivointi.
Järjestämme perinteisen kesäpäivän, retken tai otamme osaa johonkin ilmailutapahtumaan.

Tiedottaminen
Tiedotamme toiminnastamme ja tulevista tapahtumista jäsenkirjeillä tai sähköpostilla. Uutisia ja tapahtumia voi seurata myös kotisivuiltamme. Vetoamme myös jäsentemme aktiivisuuteen toiminnastamme kertomiseksi ystäville ja tutuille.

Toiminnan kehittäminen ja näkyvyyden parantaminen
Jatkamme ja luomme yhteistyötä maamme ilmailumuseoiden, -yhdistysten ja –henkilöiden kanssa.

Varainhankitasuunnitelma
Pyrimme järjestämään talkootöitä ja vastaanottamaan lahjoituksia varojen kartuttamiseksi seuratoiminnan kehittämistä varten.

PALUU