JÄSENTIEDOTE  1 / 2009

Vuoden vaihteen jälkeen olemme saaneet Ilmailuhistoriallisen monitoimi- ja näyttelykeskushankkeen projektisuunnittelua koskevasta rahoitusanomuksesta kielteisen vastauksen. Seutukunnalle osoitettu hakemus hylättiin, koska tällaisten hankkeiden rahoittaminen ei kuulu sille.

Päätös on takaisku vetämällemme projektille, mutta aiomme jatkaa hankkeen eteenpäin viemistä tekemällä esittelykierroksia niin entisien kuin myös uusien yhteistyökumppaneiden parissa hallituksen laatiman toimintastrategian mukaisesti.

Toinen kielteinen rahoituspäätös saatiin Suomen Kulttuurirahastolle osoitetusta hakemuksesta. Tällä rahoituksella oli tarkoitus käynnistää kokoelmamme arkistointityö palkkaamalla tehtävään yksi henkilö. Hallitus päätti hakea rahoitusta uudelleen ensi vuonna. Samoin tässä hankkeessa etsimme uusia rahoitusmahdollisuuksia, sillä työ on ajankohtainen ja tarpeellinen.

Hallitus on valinnut jäsentyöryhmän uudeksi koollekutsujaksi Pertti Kangasniemen. Jäsentyöryhmän tehtävänä on järjestää jäsentoimintaa ja –hankintaa.

Muistutamme myös käynnissä olevasta puheenjohtajan nuijan suunnittelu- ja toteutuskilpailusta. Ehdotuksia (kuvia malleista ja piirustuksia) voi jättää maaliskuun loppuun asti sihteerille.

Virallinen kevätkokous järjestetään huhtikuun lopulla. Tarkka päivämäärä, kellonaika ja paikka ilmoitetaan erikseen ja tietoja kannattaa tarkastella myös kotisivuiltamme.


Kesäpäivä ja seminaari

Kesällä järjestämme Kaanaassa ilmailutoiminnan yhteydessä seminaarin seuran jäsenille ja kutsuvieraille. Keskustelemme näyttelykeskushankkeesta ja yleensä seuran toiminnasta. Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin kotisivuillamme.

Tämän kirjeen mukana on myös vuoden 2009 jäsenmaksun tilisiirtolomakkeet. Muistathan käyttää viitenumeroa.


Hyvää kevättalvea !

Terveisin

Hallitus

09.03.2009

PALUU