JÄSENTIEDOTE  2 / 2008

HYVÄT PIHISLÄISET,

Pahoittelemme kiireen aiheuttamaa viivästystä jäsentiedotteen lähettämisessä. Tällä hetkellä seuran hallitus painii suurten kysymysten alla. Monitoimi- ja näyttelykeskushankkeemme on nytkähtänyt eteenpäin suurin harppauksin. 

Keväällä kävimme neuvotteluja Tampere-Pirkkalan lentoasemapäällikkö Pertti Skogbergin kanssa, joka on hankkeemme takana. Hän lupasi ottaa keskuksen sijoittumisen lentokenttäalueelle esille ilmailulaitoksen päätöksenteossa ja olla tukenamme Pirkkalan kunnan kaavoitustoiminnassa.

Kesän päätyttyä olemme käyneet hankkeen projektisuunnittelun käynnistämiseksi neuvotteluja Pirkanmaan liitossa, joka näkee edelleen hankkeessa potentiaalisia mahdollisuuksia sen monipuolisuuden myötä. Pirkanmaan liitto voisi rahoittaa projektisuunnittelun kuluista 60 %. Omaksi osuudeksemme jäisi 40 %, jonka kartuttamiseksi seuramme olisi itse anottava rahoitusta muilta julkisilta tahoilta. Meidän tulisi laatia projektisuunnitelma ja etsiä työn tekijäksi vastuullinen ja arvovaltainen vetäjä.

Omaa rahoitusosuutta pohtiessamme päädyimme hakemaan tukea Tampereen kaupungilta ja ympäristökunnilta. Rahoitushakemusta varten varasimme audienssin kaupungin apulaispormestari Irja Tuloselle, joka kannatti hankettamme ja erityisesti sen koulutukseen liittyviä toimintoja. Hän kehotti meitä jättämään rahoitusanomuksen kaupungille ja lupasi esitellä sen valtuustolle henkilökohtaisesti ja pormestari Timo P. Niemisen tuella.

Laadimme kustannus- ja aika-arvion projektisuunnitelmasta. Laskimme työhön kuluvan kaikkine kuluineen 60 000 € ja se tehtäisiin vuoden 2009 aikana. Tämän pohjalta laadimme rahoitusanomuksen 24 000 € osuudelle (40%) ja jätimme sen pormestarin sihteerille 23.10.2008. Hiljattain saimme pormestarilta henkilökohtaisen viestin, että anomuksemme on siirretty suoraan seutukunnalle käsiteltäväksi. Lopullista päätöstä odotamme vielä.

Rahoituksen saatuamme voimme hakea loppuosuutta Pirkanmaan liitolta.

Projektisuunnitelman vetäjän valinta on vielä kesken, mutta olemme saaneet merkittävää apua esivalmisteluissa eversti Pekka Hiltuselta. Hänen esityksestään haemme lisärahoitusta myös toiselta julkiselta taholta.

Toinen ajankohtainen asia on arkistointityön käynnistäminen. Työ on tarkoitus teettää ulkopuolisella museoalan ammattilaisella tai alan opintojen harjoitustyönä. Kehitystyön ja itse arkistoinnin teettämiseksi laitteineen ja tarvikkeineen olemme jättäneet rahoitusanomukset lokakuussa 2008 Tampereen Teknilliselle Seuralle ja Suomen Kulttuurirahastolle.

Kolmas tärkeä hanke on ollut väliaikaisen näyttely- ja toimitilan etsiminen. Tässä asiassa olemme saaneet tukea DC-3 –yhdistykseltä. Tilan toteuttamiseen liittyy myös sen sijaintikysymys. Tällä hetkellä on selvitystyön alla hallin sijoittaminen Mänttään Sassin kentälle tai Orivedelle. DC-3 –yhdistys on pyytänyt meiltä apua entisöintitilojen järjestämiseksi.

Hallituksen kaikki aika on mennyt näissä kysymyksissä, mutta niinhän se on tarkoituskin. Jäsenistöltämme olemme saaneet toivomuksen seuran jäsentoiminnan lisäämiseksi. Se olisi erittäin tärkeätä ja siksi tulemme syyskokouksessa esittämään toimikunnan perustamista jäsentoiminnan suunnittelua ja järjestämistä varten. Valitsemme toimikunnalle vetäjän, joten tulkaa mukaan vaikuttamaan toimintamme monipuolistamiseen.

Myös avainhenkilö- ja materiaalityöryhmän toimintaan voi ottaa osaa. Teemme henkilöhaastatteluja ja otamme vastaan ilmailuhistoriallista materiaalia. Kokoontumisissamme kuulee paljon mielenkiintoisia tarinoita liittyen vanhoihin esineisiin ja laitteisiin. Halukkaat voivat ottaa yhteyttä ryhmän vetäjään Kalevi Lehtoon (puh. 0400-331 815, s-posti: kalevilehto(at)hotmail.com).

Kotisivumme kaipaa edelleen ilmailuaiheisia juttuja ja tarinoita. Jokainen kerrottu tarina, lyhytkin sellainen on tallentamisen arvoinen. Rohkeasti vain kynä käteen ja muistelemaan! Voit tulla myös avainhenkilötyöryhmän tapaamiseen juttelemaan ja muistelemaan.

Jäsenmäärämme on kasvanut mukavasti. Tällä hetkellä seuramme jäsenenä on 91 henkilöä. Olemme mielissämme näin suuresta kannatuksesta. Se asettaa myös vaatimuksia jäsentoimintamme kehittämiseksi.

Liitteenä on syyskokouksen 2008 kutsu, esityslista ja toimintasuunnitelmaehdotus ensi kaudelle.

Syyskokouksessa kuulemme eversti Kari Janhusen esitelmän ilmavoimien ja erityisesti Satakunnan lennoston nykytilasta. Kerromme myös ajankohtaisinta tietoa hankkeisiimme liittyen sekä muusta toiminnasta.

Tervetuloa syyskokoukseen !

Terveisin 

Hallitus

25.11.2008

Yhteydenotot:

Samuli Puotila, sihteeri, puh. 040 – 722 6091,

sähköposti: samuli.puotila(at)pihis.org

PALUU