Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry

Kokouspöytäkirja

KEVÄTKOKOUS 2008

Paikka : Kalmar Industries Oy Ab, Härmälä

Aika: 29.05.2008 klo 18:00

Läsnä:

Ilvonen Raimo, Jylhämö Pekka, Kaivola Seppo, Kangasniemi Pertti, Keskuoja Tapani, Kujala Aarre, Lehto Kalevi, Lehtonen Klaus, Lehtonen Yrjö, Laukkanen Jorma, Minkkinen Pertti, Mäkinen Hannu, Niemi Pentti, Paunu Pekka, Pohja Esko, Puotila Samuli, Puska Pekka, Saari Paavo, Silander Markku, Tuunanen Pekka, Viljanen Risto, Öster Uolevi.

yhteensä: 22


0 Alustus

Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen toivotti kokousväen tervetulleeksi. Kalmar Industries Oy Ab:n kiinteistöpäällikkö piti lyhyen tervetulopuheen ja esitteli tehtaan nykytilaa ja tulevaisuutta. Viljanen luovutti seuran standaari n:o 2:n Kalmar Industries Oy Ab:lle tunnustuksena merkittävästä tuesta seuran hyväksi tarjoamalla kokoustilat vuosikokouksiimme. Pekka Jylhämö kutsui Pekka Puskan seuran jäseneksi.

Viljanen korjasi kutsussa virheellisesti mainitun Jorma Laukkasen viiriluovutuksen ja ojensi seuran kolmioviirin Laukkaselle tässä tilaisuudessa.

Viljanen toivotti prikaatikenraali Pekka Tuunasen tervetulleeksi. Tuunanen piti esitelmän maanpuolustuskoulutuksesta ja ilmapuolustuspiirin toiminnasta. Viljanen luovutti Tuunaselle seuran kolmioviirin.


1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Risto Viljanen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi virallisen kevätkokouksen.


2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Markku Silander.

Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila.

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Kaivola ja Yrjö Lehtonen.


3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja se todettiin päätösvaltaiseksi.

(Kokouskutsu, ks liite 1 ja Aamulehdessä julkaistu kutsu, ks. liite 2)


4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Risto Viljanen ehdotti esityslistaan kohtaan 7 lisäystä: Kokouksen tulee valita uusi tilintarkastaja tilintarkastustoimisto Reijo Summasen tilalle, koska kyseistä tilintarkastustoimistoa ei enää ole. Reijo Summanen on ilmoittanut olevansa valmis jatkamaan tilintarkastajana yksityishenkilönä. Asia lisätään esityslistaan ja käsitellään kohdassa 7, käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Esityslista hyväksyttiin edellä mainitulla lisäyksellä (ks. liite 3).


5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Seppo Kaivola esitteli laatimansa tilinpäätöksen. Taseesta kävi selväksi, että seuran tili on voitolla 264,98 €. (tasekirja ja tilintarkastuskertomus on pyydettäessä nähtävillä sihteerillä)

Risto Viljanen luki toimintakertomuksen ja työryhmien kertomukset, 2 kpl. Avainhenkilötyöryhmän kertomukseen korjataan Paavo Saaren ammattinimikkeeksi lennonjohtaja. Kotisivutyöryhmä sai kiitokset loistavasta työstä. Samalla totesimme tarvitsevamme kipeästi juttuja ja juttujen kirjoittajia. (liittenä toimintakertomukset 3 kpl, ks. liite 5)

Puheenjohtaja Markku SIlander luki tilintarkastuskertomuksen. Kertomuksessa on painovirhe. Tilintarkastus on suoritettu 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta, ei 31.1.2007.


6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Kokous vahvisti ensimmäisen toimikauden 2006 - 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.


7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Huomionosoitussäännöt

Viljanen luki kokoukselle seuran hallituksen hyväksymät huomionosoitussäännöt. Kokous totesi sääntöjen olevan hyvät. (ks. liite 6)

Uuden tilintarkastajan valinta

Kaivola kertasi edellä mainitun tilintarkastajatilanteen. Kokous päätti, että Reijo Summanen jatkaa yksityishenkilönä tilintarkastajana kuluvan toimikauden loppuun. Muut tilintarkastajat ja varatilintarkastajat jatkavat syyskokouksen päätöksen mukaisesti.


8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Silander kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 19:45.


Liitteet:

Liite 1: Kevätkokouskutsu, Liite 2: Aamulehden kutsu, Liite 3: Työjärjestys, Liite 4: Tasekirja ja tilintarkastajien kertomus (nähtävillä pyynnöstä), Liite 5: Toimintakertomukset 3 kpl, Liite 6: Huomionosoitussäännöt, Liite 7: Läsnäololista


LIITE 1:

Kokouskutsu

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n kevätkokoukseen torstaina 29.05.2008 klo 18.00 Kalmar Industries Oy Ab :n tiloissa Nuolialantie 62 TAMPERE .

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat ja mahdolliset muut hallituksen esittämät asiat .

Liitteenä kokouksen esityslista ja toimintakertomus ajalta 26.04.2006 - 31.12.2007

Tervetuloa ! Hallitus 17.04.2008


LIITE 3:

Kevätkokouksen työjärjestys 29.5.2008

1§ Kokouksen avaus
- alustus; kiinteistöpäällikkö Pekka Puska, Kalmar Industries Oy Ab
- esitelmä; Maanpuolustuskoulutus ry:n Ilmapuolustuspiirin
piiripäällikkö, prikaatinkenraali Pekka Tuunanen

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5§ Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- tiedoksi seuran huomionosoitussäännöt
- tilintarkastajan valinta tilintarkastustoimisto Reijo Summasen tilalle


LIITE 5:

Toimintakertomus toimiajalta 26.4.2006 - 31.12.2007

Kevättalvella 2006 viritteli Tampereen Ilmailun Harmaat Kotkat jäsenistönsä keskuudessa suunnitelmaa saada ilmailuhistoriallisesti tärkeät tiedot, taidot, erilaiset aineistot ja vahva ilmailuhenkisyys jollain tavoin yhteisesti organisoiduksi. Syntyi idea perustaa Pirkanmaalle oma yhdistys tätä tavoitetta edistämään. Alustavia kokouksia pidettiin maaliskuussa ja huhtikuussa 2006 kaksi kertaa, joiden pohjalta oltiin valmiit aloittamaan yhdistyksen perustamisen toimenpiteet. Alustavissa kokouksissa osallisina olivat Pentti Niemi, Kalevi Lehto, Uolevi Öster, Samuli Puotila, Klaus Lehtonen ja kutsuttuna Risto Viljanen. Perustamiskokous kutsuttiin kokoon 26.4.2006 Tampereen kaupunginkirjasto Metson saliin 2 Klo 17.00 alkaen. Paikalla oli 21 henkilöä, joista 20 ilmoittautui perustajajäseniksi. Kokouksessa käsiteltiin asianmukaiset perustamisasiakirjat. Yhdistyksen nimeksi päätettiin Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura, joka päätettiin rekisteröidä. Seuralle vahvistui perustamiskirja, käsiteltiin tulevat säännöt, päätettiin ensimmäisen kauden päättyvän 31.12.2007, määrättiin jäsenmaksun suuruus, hyväksyttiin talousarvio ja valittiin seuralle hallitus. Perustettavan seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Viljanen ja muiksi hallituksen jäseniksi tulivat Samuli Puotila, Pentti Niemi, Kalevi Lehto, Klaus Lehtonen ja Uolevi Öster. Hallitukselle annettiin ensimmäisiksi tehtäviksi seuran rekisteröiminen, materiaaliyhteyshenkilön määrääminen, seuran logon suunnittelun järjestäminen ja hakea perinnehuonetilaa/ aineiston säilytystilaa.

Hallitus kokoontuu lähes kuukausittain.

1. Hallituksen kokous 23.5.2006: - järjestäytyminen: varapuheenjohtaja Klaus Lehtonen, sihteeri Samuli Puotila, sääntöjen tarkentaminen, perustamisasiakirjat maistraattiin, keskustelu tiliasioista aloitettiin, perinnehuone saatiin Aero Clubin tiloista, päätettiin seuran logo-kilpailusta, materiaaliyhteyshenkilöksi suostui Jukka Kauppinen

2. Hallituksen kokous 21.06.2006: - perustamisasiakirjat maistraatissa, materiaaliarkistointi, logokilpailu ja säännöt siihen, seuran kotisivujen perustaminen alulle, tilinavaus Nordeaan rekisteröinnin jälkeen.

3. Hallituksen kokous 07.09.2006: - korjauskehotus rekisteriasioissa mm. sääntömuutokset syyskokoukseen, logokilpailun julistaminen, syyskokouksen valmistelut, adressi poismenneen perustajajäsenemme lentomestari Erkki Pakarisen omaisille, jäsenhankinta-asioita, materiaalin vastaanotto Pentti Niemeltä.

4. Hallituksen kokous 04.10.2006: - sääntömuutosten tarkennukset, syyskokouksen järjestelyt, keskustelu henkilörekisteri laadinnasta/henkilösuojalaki, yhteistoimintatahojen kartoittaminen.

5. Hallituksen kokous 17.11.2006: - todettiin, että seura on rekisteröity virallisesti päivämäärällä 06.10.2006 ,valittiin logokilpailun voittajaksi Jorma Laukkasen ehdotus, syyskokouskutsun lähettäminen.

5b. Hallituksen ylimääräinen kokous 12.12.2006 : - syyskokouksen loppuvalmistelut

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Seura ry:n syyskokous pidettiin 12.12.2006 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Pirkkahallissa. Vaikka toimintakaudeksi on päätetty jakso vuoden 2007 loppuun asti, pidettiin syyskokous sääntöjen edellyttämässä aikataulussa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin, tulo- ja menoarvio vahvistettiin, jäsenmaksun suuruus määrättiin ja vanha hallitus valittiin odotetusti jatkamaan kausi loppuun asti. Todettiin rekisteröitymispäiväksi 06.10.2006. Julkaistiin seuran logokilpailun voittajaksi Jorma Laukkanen, joka palkittiin kokouksessa. Avainhenkilötyöryhmä muodostettiin. Kotisivujen tilanne. Tiedotettiin jäsenistölle perinnehuoneesta. Tiedotettiin saaduista lahjoituksista.

Vuoden 2007 aikana hallitus on kokoontunut:

6. Hallituksen kokous 17.01.2007: - tili- ja jäsentilanne, Pirkanmaan ilmailumuseo-asiaa - toimintastrategiaa ,kustannukset, rahoituksesta, oheistoiminnot,museoiden välinen yhteistyö

7. Hallituksen kokous 02.02.2007: - Pirkanmaan Ilmailumuseo - strategiakeskustelu, työryhmien tilanteet.

8. Hallituksen kokous 07.03.2007: - Päätelmiä käynnistä Suomen Ilmailumuseolla, kotisivut, avainhenkilö- ja arkistotietotyöryhmän tilanteet

9. Hallituksen kokous 11.04.2007: - Yhteistyö Lentävät Museokoneet ry:n kanssa, päätelmiä käynnistä Pirkanmaan Liitossa Jukka Alasentien luona, kevätkokouksen valmisteluja.

10. Hallituksen kokous 29.05.2007: Seuran hihamerkin valmistuminen, seuran kevätkokouksen valmistelut.

11. Hallituksen kokous 10.07.2007: Museohankkeen esittelykierroksen suunnittelu, kesäpäivä Pirkkalaan suunniteltiin 7.8.2007 päiväksi, seuran standaarin suunnittelu.

12. Hallituksen kokous ,ennen kesäpäivän avausta 07.08.2007: Museohankkeelle suunniteltiin nimi;" Pirkanmaan Ilmailun monitoimi- ja näyttelykeskus", kesäpäivän järjestelyt.

13. Hallituksen kokous 18.09.2007 : Raportti TE-keskukseen vierailusta, PIK-12 ja muut konehankkeet, arkkitehtisuunnittelun ja varastohallin rahoittaminen, pöytälippuasiaa, jäsen- ja materiaaliasioita.

14. Hallituksen kokous 23.10.2007 : hankesuunnitelman rahoittaminen, pöytälipputarjousten käsittely, syyskokouksen järjestelyjä

15.Hallituksen kokous 07.11.2007 : Syyskokouksen (28.11.2007) valmistelut, jakolippuasiaa Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n kevätkokous pidettiin Kalmar Industries Oy Ab tiloissa 29.05.2007 sääntöjen määräämänä ajankohtana, vaikka ensimmäiseksi toimintakaudeksi on päätetty v.2007 loppuun asti. Kokousta johti Seppo Kaivola ja esityslistalle oli koottu sääntöjen määräämät asiat. Toimintakertomusta esiteltiin informatiivisena , siten että siitä ei tehty kokouspäätöstä. Samoin tilinpäätösasiat käsitellään tehtyjen päätösten mukaisesti kevätkokouksessa 2008.

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry: syyskokous pidettiin 28.11.2007 Kalmar Industries Oy Ab:n tiloissa sääntöjen mukaisena. Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen piti alussa esitelmän MIG 21 F-13 kokemuksestaan, jonka jälkeen edettiin asialistan mukaisesti. Toimintasuunnitelma v:lle 2008 vahvistettiin, samoin tulo- ja menoarvio v:lle 2008. Vahvistettiin jäsenmaksun suuruus edellisen vuoden tasoiseksi. Puheenjohtajaksi seuralle valittiin edelleen Risto Viljanen ja varapuheenjohtajaksi edelleen Klaus Lehtonen. Muut hallituksen jäsenet myös jatkavat: Samuli Puotila sihteerinä, Uolevi Öster jäsen, Kalevi Lehto jäsen ja Pentti Niemi jäsen.

JULKISUUTTA

Seuramme on saanut laajaa julkisuutta " museohankkeemme" ja Samuli Puotilan työn kautta. Aamulehti ja sen MORO-liitelehti toivat jo keväällä 2006 näyttävästi asiaamme esille, samoin Pirkkalan paikallislehti ja alueemme paikallisradio on ollut kiinnostunut toiminnastamme. Kertomuksessa myöhemmin todetut vierailut ja esittelykäynnit vaikuttajiin ovat tuoneet paljon hyvää julkisuutta toiminnastamme. Hallituksen jäsenten itselleen teettämiä käyntikortteja on pyritty vaihtamaan aktiivisesti ilmailun saralla toimivien ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden keskuudessa.

Seuran sivut julkaistiin internetissä 01.05.2007. Sivut löytyvät osoitteesta www.pihis.org Sivusto jakautuu kahteen osaan; Seuran ja ilmailuperinteiden sivustoihin.

Henkilösuojavaltuutetulle Hanna Lankiselle on toimitettu rekisteriselosteemme asiakirjoineen, josta olemme saaneet "siunauksen" sille, että voimme palvella henkilörekisterissämme olevia henkilöitä täysipainoisesti myös netin kautta.

25.07. radio 95,7 toimittaja teki Tampereella Laukon torilla haastattelun, jossa puheenjohtaja Risto Viljanen kertoi seuramme toiminnasta ja näyttelykeskushankkeesta ja Samuli puotila kertoi tulevasta kesäpäivästä.

07.08.2007 pidetty seuran kesäpäivä oli tarkoitettu jäsenistölle perheineen ja tuttavineen sekä ennen kaikkea kaikille asiasta kiinnostuneille ihmisille. Paikalle tulikin mukavasti kymmeniä henkilöitä. Ohjelmassa oli pienimuotoinen taitolentoesitys ja yleisöllä oli myös mahdollisuus päästä lennolle mukaan. Seuramme hihamerkkejä, jakolippuja on myyty niitä haluaville ja perinnehuonetta on valmisteltu esiteltävään kuntoon kuluneen kauden aikana.

YHTEISTYÖ

13.02.2007 olimme hallituksena avaamassa yhteistyötä Vantaalla Suomen Ilmailumuseon edustajien kanssa. Pirkanmaan Ilmailuhistoriallista Seuraa edustivat pj. Risto Viljanen, varapj. Klaus Lehtonen, hallituksen jäsenet Uolevi Öster ja Kalevi Lehto. Suomen Ilmailumuseota edustivat mm. museojohtaja Yrjö Toivonen, kauppaneuvos Kalevi Saari, kenraaliluutnantti Pertti Nykänen sekä edustajat Heurekasta, Sotamuseosta ja Vantaan kaupungista. Saimme hyviä neuvoja ja ohjeistusta museohankkeelle ja sen toiminnan pyörittämiselle sekä rahoituksen ja tukiverkoston luomiselle. Ilmapiiri oli lämmin ja hyvähenkinen.

21.03.2007 puheenjohtaja Risto Viljanen sai seuran edustajana kutsun Mänttään Sassin lentokentän ja sen mahdollisesti tulevien käyttäjien yhteispalaveriin. Tilaisuudessa käsiteltiin mm. mahdollisuutta kehittää kenttäaluetta lentävien museokoneiden kannalta. Kaavoitusviranomaisten selvitys alueen kaavoitus- ja maankäyttötilanteesta sekä kehittämis- mahdollisuuksista oli keskustelun pohjana. Edustettuina olivat seuramme lisäksi mm. Mäntän kaupunginhallitus, Mäntän Seudun koulutuskeskus, Ilmavoimien Teknillinen Koulu, Lentävät Museokoneet ry ja omistajatahot.

04.04.2007 puheenjohtaja Risto Viljanen, varapuheenjohtaja Klaus Lehtonen ja sihteeri Samuli Puotila olivat Pirkanmaan Liitossa esittelemässä seuran toimintaa ja museohanketta. Vastassa oli kehittämisjohtaja Jukka Alasentie, joka oli selvästi positiivisesti yllättynyt hyvästä suunnitelmasta ja hankkeen vaiheista.

04.09.2007 puheenjohtaja Risto Viljanen, varapuheenjohtaja Klaus Lehtonen ja sihteeri Samuli Puotila tapasivat TE-keskuksen johtajan Erkki Lydenin ja TE-keskuksen rahoituspäällikkö Erkki Honkaniemen. Puotilan diplomityökirja luovutettiin Lydenille asian esittelyn jälkeen. Keskusteluissa tarjottiin hankkeellemme projektirahoitusta ja kehoitettiin saamaa yrityksiä mukaan.

06.11.2007 puheenjohtaja Risto Viljanen, varapuheenjohtaja Klaus Lehtonen ja sihteeri Samuli Puotila kävivät tapaamassa Tampereen kaupungin pormestaria Timo P. Niemistä. Pormestarin antama positiivinen suhtautuminen hankettamme kohtaan antoi uskoa päämäärämme saavuttamisesta. Saimme ohjeen ottaa yhteyttä Pirkkalan kunnan johtajaan.

14.11.2007 puheenjohtaja Risto Viljanen, varapuheenjohtaja Klaus Lehtonen ja sihteeri Samuli Puotila vierailivat asian kanssa Pirkkalan kunnanjohtaja Risto Koiviston ja elinkeinojohtaja Erkki Korkalan luona. Hanketta esiteltiin, mutta koimme, että anti jäi melko vähäiseksi.

03.12.2007 puheenjohtaja Risto Viljanen, varapuheenjohtaja Klaus Lehtonen ja sihteeri Samuli Puotila matkustivat tapaamaan Ideaparkin luojaa Toivo Sukaria. Saimme kuulla arvokkaita asioita ja ajatuksia herättäviä mielipiteitä monipuoliseen toimintaan liittyvistä tekijöistä, liikemiehen ammattimaisesta näkökulmasta. Lentäviin museokoneisiin sitoutumisemme näytti olevan ainoa este asian etenemiselle Toivo Sukarin kanssa. Jatkamme yhteistyötä hänen kanssaan. Hyviä kontaktivaihtoehtoja tuli Sukarin toimesta esille, joten työmme jatkuu.

HUOMIONOSOITUKSET

Kunniajäseniksi kutsuttiin: Tuulikki Piltz 29.05.2007, Olavi Lehto 29.05.2007

Kunniakirjat on myönnetty: Jorma Laukkanen 12.12.2006, Uolevi Öster 29.05.2007, Samuli Puotila 23.10.2007

Kiitoskirjat on annettu: Pentti Niemi 29.05.2007, Pekka Paunu 29.05.2007, Tapani Koskuoja 29.05.2007, Kalevi Lehto 29.05.2007, Joona Niemi 28.11.2007, Pertti Minkkinen 28.11.2007, Pertti Pirhonen 28.11.2007

Seuran viiri annettu:

Jorma Laukkanen 28.11.2007, Toivo Sukari 03.12.2007

Seuran hihamerkki annettu:

Jorma Laukkanen 28.11.2007

MUUTA

Seuran työryhmät tekevät omat kertomuksensa toiminnastaan. Tämän toimintakertomuksen lisäksi on tehty tilinpäätös perustamiskokouksen ohjeiden mukaisesti toimikaudelta 26.04.2006 -31.12.2007. Alkava kausi 2008 on normaali.

Hallitus


Avainhenkilö- ja materiaalityöryhmän toimintakertomus 1. toimikaudelta

Työryhmä on kokoontunut ensimmäisenä toimikautena 2006-2007 seitsemän kertaa. Työryhmä on suunnitellut ja aloittanut perinnehuoneeseen tallennetun materiaalin arkistoinnin. Esineet ja valokuvat on numeroitu ja tallennettu tietokoneelle. Materiaalilahjoituksia on saatu seuraavasti: - Pertti Pirhosen lahjoittamana isänsä kapteeni Aaretti Niemisen ilmailuaiheinen jäämistö. - Lentomestari Otto Niemen jäämistö. Luovuttajana perikunta. - Pertti Minkkinen on lahjoittanut 75 kpl lentokoneiden pienoismallipiirustuksia. - Pekka Paunu luovutti isänsä Unto Paunun aineistoa. - Erityiskiitos lentokapteeni Uolevi Österille, joka on luovuttanut seurallemme varsinaisen ”pesämunan”. - Kultasepät Andreasen Oy lahjoitti seurallemme niin tarpeellisen pöytävitriinin ja kaksi lasivitriiniä. Vitriinit on yhtä lukuun ottamatta siirretty kerhohuoneeseemme. - Lukuisat muut lahjoitukset on otettu suurkiitoksin vastaan. Avainhenkilötyöryhmä jatkaa aloittamaansa ilmailuhenkilöiden haastattelukierrosta. Viimeksi haastateltavanamme oli entinen lennonjohtaja Paavo Saari. Myöhemmin hänen muistelujaan voi lukea nettisivuiltamme (www.pihis.org). Otamme mielellämme vastaan ideoita haastateltavista henkilöistä.

Työryhmien vetäjä Kalevi Lehto 25.3.2008


Kotisivutyöryhmän toimintakertomus 1. toimikaudelta

Työryhmän jäseniä ovat: Lehtonen Yrjö, Nieminen Tommi, Pohjamo Juha ja Puotila Samuli Työryhmä on kokoontunut ensimmäisenä toimikautena 2006-2007 kuusi kertaa. (8.2., 22.2., 9.3., 4.4., 24.4. ja 19.9.) Työryhmä on toteuttanut ja julkaissut seuran kotisivut internetissä osoitteessa www.pihis.org. Lehtonen laati sivuston pohjana toimivan tietojärjestelmän. Sivuston ulkoasu on toteutettu yhteistyössä. Sivusto jakaantuu kahteen osaan: Seuran sivut ja historiasivusto. Seuran sivuilla on esillä seuratoimintaa koskevia asioita, kuten uutisia, toimintatiedotuksia, seuran vetämät projektit ja jäsenhankintaa. Historiasivustossa on tallennettu paikalliseen ilmailuun liittyvää historiatietoa. Siellä julkaistaan henkilöhaastatteluja, kertomuksia ilmailusta ja ilmailupaikoista. Sivustoa kehitellään edelleen ja sisältöä lisätään materiaalin karttuessa. Kuka vaan voi ottaa osaa sivuston sisällön tuottamiseen esimerkiksi aihealueittain. Tavoitteenamme on saada lisää henkilöitä mukaan sisällön tuottamiseen. Otamme mielellämme vastaan ideoita sivuston kehittämiseksi.

Työryhmän vetäjä Samuli Puotila 01.04.2008


LIITE 6:

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n huomionosoitusten perusteet (14.02.2008)

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:llä on käytössä seuraavat huomionosoitukset:

1. Seuran viiri tai hihamerkki

2. Kiitoskirja

3. Kunniakirja

4. Standaari


1. Seuran viiri tai hihamerkki voidaan myöntää henkilölle, yhteisölle tai yrotykselle, joka on aktiivisesti vaikuttanut Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n toimintaan. Seuran viiriä tai hihamerkkiä voidaan myös myydä halukkaille.

2. Kiitoskirjalla seura kiittää henkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä, jotka ovat eri tavoin tukeneet ja edesauttaneet Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n toimintaa tai lahjoittaneet seuralle materiaalia.

3. Kunniakirja voidaan myöntää henkilölle, yhteisölle tai yritykselle, jotka ovat eri tavoin merkittävästi edesauttaneet Pirkanmaan Ilmailuhistorialinen Seura ry:n toimintaa tai muutoin aktiivisesti osallistunut seuran toimintaan.

Kunniakirjat luovutetaan numeroituina ja niistä pidetään luovutuskirjaa.

4. Standaari voidaan myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n hyväksi. Standaari voidaan myöntää myös yhteisölle tai yritykselle, joka on ansiokkaasti toiminut Prkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n hyväksi. Standaari voidaan myöntää myös seuran jäsenelle merkittävän vuosipäivän yhteydessä.

Standaarit luovutetaan numeroituina ja luovuttamisista pidetään lippukirjaa.


PALUU