Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura

Kokouspöytäkirja

SYYSKOKOUS 2007

Paikka: Kalmar Industries Oy Ab, Härmälä

Aika: 28.11.2007 klo 17:30

Läsnä: Heikkilä Mauno, Ilvonen Raimo, Kaivola Seppo, Kangasniemi Pertti, Kujala Aarre, Laukkanen Jorma, Lehikoinen Jouko, Lehtiö Jouko, Lehto Kalevi, Lehtonen Klaus, Lehtonen Yrjö, Luoto Seppo, Minkkinen Pertti, Niemi Pentti, Nieminen Tommi, Niskanen Hannu, Paunu Pekka, Paunu Seppo, Pohja Esko, Pohjamo Juha, Puotila Samuli, Ruotsila Tapio, Saari Paavo, Silander Markku, Tuominen Erkki ja Viljanen Risto

yhteensä: 26


1.       Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Risto Viljanen toivotti kokousväen tervetulleeksi ja kiitti kokoustilan omistajaa Kalmar Industries Oy Ab:n kiinteistöpäällikkö Pekka Puskaa tilan käytettävyydestä.

Pekka Puska esitteli Kalmar Industries Oy Ab:n nykyistä tilannetta. Hän kertoi puretuista ja säilytettävistä rakennuksista, sekä niiden käytöstä. Viima-muistomerkki on hyvissä käsissä Lentovarikon killan entisöidessä konetta ja Kalmarin rakentaessa uutta vitriiniä tehdasalueelle.

Seuramme puheenjohtaja Risto Viljanen kertoi erittäin mielenkiintoisia kokemuksiaan MiG 21F-13 hävittäjästä. Konetyyppi oli ilmavoimiemme ensimmäinen MiG 21-sarjan kone. Hänellä oli mm. kunnia lentää Karjalan lennoston viimeinen MiG 21F-13 -lento vuonna 1982.

Samuli Puotila piti lyhyen esitelmän arkkitehtidiplomityönä tekemästään Pirkanmaan Ilmailumuseosta.

Puheenjohtaja Viljanen avasi varsinaisen syyskokouksen.


2.       Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja

          tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Kaivola.

Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Klaus Lehtonen ja Erkki Tuominen.


3.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja se todettiin päätösvaltaiseksi.


4.       Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitetty työjärjestys hyväksyttiin (ks. liite 3)


5.       Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Esitetty toimintasuunnitelma hyväksyttiin (ks. liite 4)

Viimeinen kohta, Varainhankintasuunnitelma korjataan seuraavasti: ”Pyrimme järjestämään talkootöitä ja vastaan ottamaan lahjoituksia ”.

Kokous kävi keskustelua mm. esineiden säilytystiloista. Pertti Minkkinen ehdotti armeijan hallitilojen käytettävyyden selvittämistä.

Minkkinen pyysi myös tutkimaan armeijan poistomateriaalin hankkimista.

Seppo Luoto pyysi lisäämään internetsivuille luettelon olemassa olevasta materiaalista. Ilvonen mainitsi materiaalityöryhmän työstävän esineluetteloa parhaillaan. Lehtonen sanoi, että lista julkaistaan heti, kun sellainen on tehty.


6.       Vahvistetaan tulo- ja menoarvion

Esitetty tulo- ja menoarvio toisen toimikauden loppuun (31.12.2008) hyväksyttiin

(ks. liite 5).


7.       Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

Jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 € toisen toimikauden loppuun 31.12.2008 saakka.


8.       Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Kokous valitsi puheenjohtajaksi jatkamaan Risto Viljasen. Varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Klaus Lehtonen.


9.       Valitaan muut hallituksen jäsenet (4 henkilöä)

Kokous valitsi ensimmäisen hallituksen jatkamaan seuraavalle toimikaudelle. Valitut jäsenet ovat Kalevi Lehto, Pentti Niemi, Samuli Puotila ja Uolevi Öster.


10.     Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

1. tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastustoimisto Reijo Summanen Oy (HTM) ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Reijo Summanen.

2. tilintarkastajaksi valittiin ekonomi Pekka Paunu.

1. varatilintarkastajaksi valittiin Jouko Lehikoinen.

2. varatilintarkastajaksi valittiin Seppo Paunu.


11. Muut asiat

11.1. Pöytästandaarin julkistaminen

 Puheenjohtaja Risto Viljanen julkisti seuran pöytästandaarin tänään 28.11.2007. Sinisellä pohjalla on yläreunastaan vaakasuora ja alareunastaan aaltoileva oranssinkeltainen kuvio. Osittain sen ja sinisen taustan päällä on seuran logo. Standaarin alareunassa on kolme haaraa, joiden päissä on valkoiset tupsut. Jalusta on harmaata marmoria. Standaarin suunnitteli Jorma Laukkanen. Työryhmä Viljanen, Lehtonen laatii lippusäännöt ja hallitus hyväksyy ne.


11.2. Kiitoskirjojen luovutus

Seuran hallitus päätti myöntää materiaaliluovutuksista kiitoskirjat seuraaville jäsenille:

- Niemi Joona (Otto Niemen materiaali)

- Minkkinen Pertti (75 puupienoismallin piirustusta)

- Pirhonen Pertti (Isänsä jäämistö, D.H. Mothin potkuri, upseerin miekka ja kirjoja)


Kiitoskirjat luovutti puheenjohtaja Risto Viljanen.

Pertti Pirhonen ei ollut läsnä, kiitoskirja toimitetaan hänelle jälkikäteen.


12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Seppo Kaivola kiitti läsnäolijoita vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20:00.


Liitteet:

Liite 1: Syyskokouskutsu

Liite 2: Läsnäololista

Liite 3: Työjärjestys

Liite 4: Toimintasuunnitelma

Liite 5: Tulo- ja menoarvio 2008


LIITE 1:


Kokouskutsu

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n syyskokoukseen:

Keskiviikkona 28.11.2007  klo 17:30

Kalmar Industries Oy Ab:n auditoriossa Nuolialantie 62 TAMPERE.


Seuran puheenjohtaja majuri evp. Risto Viljanen esitelmöi kokouksen alustuksena entisestä työvälineestään MiG-21 F hävittäjästä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.


Tervetuloa !


Hallitus

12.11.2007


LIITE 3:


Syyskokouksen työjärjestys 28.11.2007


1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

       sihteeri, kaksi pöytäkirjan

       tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

       ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja

       päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)

4.    Hyväksytään kokouksen

       työjärjestys

5.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma

6.    Vahvistetaan tulo- ja menoarvio                

7.    Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

       seuraavalle toimikaudelle

8.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja

       ja varapuheenjohtaja

9.    Valitaan muut hallituksen jäsenet

       (4 henkilöä)

10.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja

       kaksi varatilintarkastajaa

11.  Muut asiat

- Standaarin julkistaminen

- Kiitoskirjojen myöntäminen

12. Kokouksen päättäminen


LIITE 4:


TOIMINTASUUNNITELMA 2. KAUDELLE


Sääntöjen määräämä toiminta                 

Pidämme toimikaudella sääntöjen mukaan kaksi kokousta. Kevätkokous pidetään tammi – toukokuussa ja syyskokous syys – joulukuussa.

Lisäksi hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, eli  noin 10 kertaa.


Pirkanmaan ilmailun monitoimi- ja näyttelykeskus

Jatkamme hankkeen esittelykierrosta lähikuntien päättäjille ja edustajille. Tiedotamme hankkeen kulusta kotisivujemme sekä lehdistön ja radion kautta.

Käynnistämme yhteistyössä Pirkanmaan liiton ja TE-keskuksen kanssa projektisuunnitelman laatimisen. Selvitämme hankesuunnitelman ja investointirahoituksen järjestämistä.


Materiaali- ja henkilötyöryhmä

Kehitämme esineiden arkistointimenetelmää ja jatkamme saamamme historiallisen materiaalin arkistointia. Arkistointia on tehtävä säännöllisesti esineistön karttuessa.

Järjestämme ilmailumme keskeisten henkilöiden haastatteluja. Tietojen rekisteröintimenetelmiä kehitellään. Pyrimme myös yhteistyöhön haastatteluja jo tehneiden tahojen kanssa.


Kotisivujen teko

Kehitämme edelleen sivujamme. Sivuston pitäminen ajan tasalla on tärkeää seuran jäsenien tiedonsaannin vuoksi. Lisäämme sivustollemme myös esine- ja henkilöhistoriaa.

Toivomme jäsentemme osallistumista sivuston sisällön tuottamiseen ja kehittämiseen. Kertokaa tarinoita ja historiaanne ilmailun parissa. Otamme vastaan myös valokuvia ja filmejä.


Vierailut ja tapahtumat

Järjestämme myös tulevana kesänä suuren suosion saavuttaneen yhteisen kesäpäivän vieton Pirkkalassa. Voisimme tehdä retken myös Jämille ja/tai johonkin lentonäytökseen.


Tiedottaminen

Tiedotamme toiminnastamme ja tulevista tapahtumista jäsenkirjeillä tai sähköpostilla. Uutisia ja tapahtumia voi seurata myös kotisivuiltamme. Vetoamme myös jäsentemme aktiivisuuteen toiminnastamme kertomiseksi ystäville ja tutuille.


Toiminnan kehittäminen ja näkyvyyden parantaminen

Jatkamme ja luomme yhteistyötä maamme ilmailumuseoiden ja -yhdistysten kanssa.


Varainhankitasuunnitelma

Pyrimme järjestämään talkootöitä ja vastaanottamaan lahjoituksia varojen kartuttamiseksi seuratoiminnan kehittämistä varten.


LIITE 5:


Tulo- ja menoarvio kaudelle 2008 28.11.2007


TULOT:

Myyntitulot: 100,00

Jäsenmaksut 1000,00

Lahjoitukset 1000,00

Jäsentapahtumat: 50,00

Korkotulot: 0,00

Muut tulot: 100,00

Tulot yhteensä: 2250,00


MENOT:

Hankinnat: -600,00 (Kerhohuoneen hankinnat, arkistointijärjestelmä)

Postituskulut: -190,00 (Postitettavat kirjeet)

Matkat ja jäsentapahtumat: -300,00

Kirjanpito- ja lakimenot: -50,00 (Tilintarkastusmaksu tilitoimistolle)

Hallituksen kulut -150,00

Pankkikulut: -70,00 (Pankin veloittamat tilinhoitomaksut)

Kokousmenot: -200,00 (Vuosikokousvuokrat ym)

Toimistotarvikkeet: -270,00

Kulukorvaukset: -100,00

Ilmoittaminen: -200,00 (Lehti-ilmoitukset)

Internet domain -20,00 (Internetsivuston vuosimaksu)

Muut menot: -100,00

Menot yhteensä: -2250,00


PALUU