Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura

Kokouspöytäkirja

KEVÄTKOKOUS 2007

Paikka: Kalmar Industries Oy Ab, Härmälä

Aika: 29.05.2007 klo 18:00

Läsnä: Aromaa Pertti, Aromäki Anneli, Ilvonen Raimo, Joenperä Asser, Jylhämö Pekka, Kaivola Seppo, Kangasniemi Pertti, Kauppinen Pentti, Laukkanen Irma, Laukkanen Jorma, Lehikoinen Jouko, Lehtiö Jouko, Lehtonen Klaus, Niemi Pentti, Nieminen Tommi, Paasikoski Markku, Paunu Pekka, Pohja Esko, Pohjamo Juha, Puotila Samuli, Saari Paavo, Silander Markku, Stenvik Veijo, Uolamo Seppo, Viljanen Risto, Öster Uolevi. (ks. liite 4)1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Risto Viljanen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi virallisen kevätkokouksen. Kalmar Industries Oy Ab:n kiinteistöpäällikkö Pekka Puska esitelmöi entisen Valmetin lentokonetehtaan alueen nykyisestä käyttäjästä ja tulevista suunnitelmista.2. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Kaivola, sihteeriksi Samuli Puotila ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Pohja ja Markku Silander.3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja se todettiin päätösvaltaiseksi.4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitetty työjärjestys hyväksyttiin (ks. liite 2).5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Seuran perustamiskokous (26.4.2006) päätti, että seuran ensimmäinen toiminta- ja tilikausi päättyy 31.12.2007. Seura merkittiin yhdistysrekisteriin 6.10.2006, jolloin tilivelvollisuus alkoi, ja 1. tilinpäätös voidaan lain mukaan tehdä viimeiseiltä 18 kuukaudelta. Ensimmäisen tilikautemme pituudeksi tulee siis 15 kuukautta.

Edellä esitetyillä syillä perustellen kyseessä olevat asiat käsitellään kevätkokouksessa 2008.

Kertomus tähän mennessä tehdyistä asioista ja tapahtumista kootaan tähän kokoukseen informatiivisena. VIrallinen toiminta toimintakertomus 1. toimintakaudelta esitetään kevätkokouksessa 2008.

Puheenjohtaja Viljanen esitteli Seuran toimintakertomusta (ks. liite 3) ja kertoi hieman tulevastakin toiminnasta. Hallitus laatii mm. aikataulun museoasiain tiimoilta tehtäville vierailuille.

Palautetta läsnäolijoilta:

- Seuran kotisivut ovat hyvät ja selkeät.

- Hallitus sai kiitokset ripeästä toiminnasta.

- Kokous selvensi museohankkeen tavoitteita6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Viitaten edelliseen kohtaan 5. tässä kohdassa ei ole pöytäkirjaan merkittävää.

Puheenjohtaja Viljanen kertoi lyhyesti Seuran jäsen ja tilitilanteen: Jäseniä 73 henkilöä ja tilillä on rahaa 206,26 €.7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kunniajäsenyys:

Puheenjohtaja Viljanen kutsui Seuran hallituksen esityksestä Kunniajäseneksi numerolla 1 Tuulikki Piltzin. Hänen aloitteestaan perustettiin aikanaan Tampereen Ilmailun Harmaat Kotkat, josta seuramme on saanut alkunsa. Kunniajäsenyys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunniajäseneksi numero 2 nimitettiin Olave Lehto. Hän lahjoitti Seuralle merkittävän alkulahjoituksen. Kunniajäsenyys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunniakirja numero 2 myönnettin Uolevi Österille. Hän on osoittanut aktiivisuutta seuratoiminnassa antamalla hallituksen käyttöön toimitilat ja luovuttamalla toistaiseksi Seuralle perinnehuonetilan.

Kiitoskirjat materiaalilahjoituksista myönnettiin seuraaville jäsenille: Pekka Paunu, Pentti Niemi, Tapani Keskuoja ja Kalevi Lehto.

Nimitykset kirjataan kunniakirjataulukkoon.8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Seppo Kaivola kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 19:15.Liitteet:

Liite 1: Kevätkokouskutsu

Liite 2: Työjärjestys

Liite 3: Toimintakertomusta

Liite 4: LäsnäololistaLIITE 1, Kokouskutsu

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n kevätkokoukseen tiistaina 29.05.2007 klo 18 Kalmar Indusries Oy Ab:n tiloissa Nuolialantie 62 Tampere.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat ja hallituksen esittämät kunniajäsenyysasiat.

Liitteenä kokouksen työjärjestys ja kertomus toiminnasta.

Tervetuloa !

Hallitus 20.4.2007LIITE 2, TYÖJÄRJESTYS 29.5.2007

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu velvollisille

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminenLIITE 3, Toimintakertomusta

Kevättalvella 2006 viritteli Tampereen Ilmailun Harmaat Kotkat jäsenistönsä keskuudessa suunnitelmaa saada ilmailuhistoriallisesti tärkeät tiedot, taidot, erilaiset aineistot ja vahva ilmailuhenkisyys jollain tavoin yhteisesti organisoiduksi.

Syntyi idea perustaa Pirkanmaalle oma yhdistys tät tavoitetta edistämään.

Alustavia kokouksia pidettiin maaliskuussa ja huhtikuussa 2006 kaksi kertaa, joiden pohjalta oltiin valmiit aloittamaan yhdistyksen perustamisen toimenpiteet.

Perustamiskokous kutsuttiin kokoon 26.4.2006 Tampereen kaupunginkirjasto Metsoon saliin 2 klo 17:00 alkaen. Paikalla oli 21 henkilöä, joista 20 ilmoittautui perustajajäseneksi. Kokouksessa käsiteltiin asianmukaiset perustamisasiakirjat. Yhdistyksen nimeksi annettiin Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura.

Seuralle vahvistui perustamiskirja, käsiteltiin tulevat säännöt, päätettiin ensimmäisen kauden päättyvän 31.12.2007, määrättiin jäsenmaksun suuruus, hyväksyttiin talousarvio ja valittiin seuralle hallitus.

Perustetun seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Viljanen ja muiksi hällituksen jäseniksi tulivat Klaus Lehtonen, Samuli Puotila, Pentti Niemi, Kalevi Lehto ja Uolevi Öster.

Hallitukselle annettiin ensimmäiseksi tehtäväksi seuran rekisteröiminen, materiaaliyhteyshenkilön määrääminen, seuran logon suunnittelun järjestäminen ja hakea perinnehuonetilaa / aineiston säilytystilaa.

Hallitus kokoontuu lähes kuukausittain:

1. Hallituksen kokous 23.5.2006: Järjestäytyminen: varapuheenjohtaja Klaus Lehtonen, sihteeri Samuli Puotila, sääntöjen tarkentaminen, perustamisasiakirjojen toimittaminen maistraattiin, keskustelu tiliasoiosta aloitettiin, perinnehuone saatiin Aero Club Oy:n tiloista, päätettiin seuran logo-kilpailusta, materiaaliyhteyshenkilöksi suostui Jukka Kauppinen.

2. Hallituksen kokous 21.6.2006: Perustamisasiakirjat toimitettu maistraattiin, materiaaliarkistointi, logo-kilpailu ja sen säännöt, seuran kotisivujen perustaminen alulle, tili päätettiin avata Nordeaan rekisteröitymisen jälkeen.

3. Hallituksen kokous 7.9.2006: Korjauskehoitus rekisteriasiassa mm. sääntömuutokset syyskokoukseen, logokilpailun julistaminen, syyskokousen valmistelut, adressi poismenneen perustajajäsenemme lentomesteri Erkki Pakarisen omaisille, jäsenhankinta-asioita, materiaalilahjoituksen vastaanotto Pentti Niemeltä.

4. Hallituksen kokous 4.10.2006: sääntömuutosten tarkennukset, syyskokouksen järjestelyt, keskustelu henkilörekisterin laadinnasta/henkilötietosuojalaki, yhteistoimintatahojen kartoittaminen

5. Hallituksen kokous 17.11.2006: Todettiin, että seura on rekisteröity virallisesti päivämäärällä 6.10.2006, valittiin logokilpailun voittajaksi Jorma Laukkasen ehdotus, syyskokouskutsun lähettäminen.

5b Hallituksen ylimääräinen kokous 12.12.2006: Syyskokouksen loppuvalmistelut

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n syyskokous pidettiin 12.12.2006 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Pirkkahallissa. Vaikka toimintakaudeksi on päätetty jakso vuoden 2007 loppuun asti, pidettiin syyskokous sääntöjen edellyttämässä aikataulussa.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin, tulo- ja menoarvio vahvistettiin, jäsenmaksun suuruus määrättiin ja vanha hallitus valittiin odotetusti jatkamaan kausi loppuun asti.

Todettiin rekisteröitymispäiväksi 6.10.2006.

Julkaistiin seuran logokilpailun voittajaksi Jorma Laukkanen, joka palkittiin kokouksessa.

Muodostettiin avainhenkilötyöryhmä.

Kotisivujen palvelimen valinta.

Tiedotettiin jäsenistölle perinnehuoneesta ja saaduista lahjoituksista.

Hallitus on kokoontunut vuoden 2007 aikana:

6. Hallituksen kokous 17.1.2007: Tili- ja jäsentilanne, Pirkanmaan ilmailumuseo-asiaa (toimintastrategiaa, kustannukset, rahoituksesta, oheistoiminnot, museoiden välinen yhteistyö).

7. Hallituksen kokous 2.2.2007: Pirkanmaan Ilmailumuseo - strategiakeskustelu, työryhmien tilanteet

8. Hallituksen kokous 7.3.2007: Päätelmiä käynnistä Suomen Ilmailumuseolla, kotisivut, avainhenkilö- ja arkistointityöryhmän tilanteet.

9. Hallituksen kokous 11.4.2007: Yhteistyö Lentävät Museokoneet ry:n kanssa, päätelmiä käynnistä Pirkanmaan Liitossa Jukka Alasentien luona, kevätkokouksen valmisteluja.

JULKISUUTTA

Seuramme on saanut laajaa julkisuutta "museohankkeemme" ja Samuli Puotilan työn kautta. Aamulehti ja sen MORO-liitelehti toivat keväällä näyttävästi asiaamme esille, samoin Pirkkalan paikallislehti ja alueemme paikallisradio on ollut kiinnotunut toiminnastamme.

YHTEISTYÖ

13.2.2007 olimme hallituksena avaamassa yhteistyötä Vantaalla Suomen Ilmailumuseon edustajien kanssa. Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:tä edustivat pj. Risto Viljanen, varapj. Klaus Lehtonen, sihteeri Samuli Puotila ja hallituksen jäsenet Uolevi Öster ja Kalevi Lehto. Suomen Ilmailumuseota edustivat mm. museojohtaja Yrjö Toivonen, kauppaneuvos Kalevi Saari, kenraaliluutnantti Pentti Nykänen sekä edustajat Heurekasta, Sotamuseosta ja Vantaan kaupungista.

Saimme hyviä neuvoja ja ohjeistusta museohankkeelle ja sen toiminnan pyörittämiselle sekä rahoituksen ja tukiverkoston luomiselle. Ilmapiiri oli lämmin ja hyvähenkinen.

21.3.2007 puheenjohtaja Risto Viljanen sai seuran edustajana kutsun Mänttään Sassin lentokentän ja sen mahdollisesti tulevien käyttäjien yhteispalaveriin. Tilaisuudessa käsiteltiin mm. mahdollisuutta kehittää kenttäaluetta lentävien museokoneiden kannalta. Kaavoitusviranomaisten selvitys alueen kaavoitus- ja maankäyttötilanteesta sekä kehittämismahdollisuuksista oli keskustelun pohjana. Edustettuina olivat seuramme lisäksi mm. Mäntän kaupunginhallitus, Mäntän Seudun koulutuskeskus, Ilmavoimien Teknillinen Koulu. Lentävät Museokoneet ry ja omistajatahot.

4.4.2007 puheenjohtaja Risto Viljanen, varapuheenjohtaja Klaus Lehtonen ja sihteeri Samuli Puotila olivat Pirkanmaan Liitossa esittelemässä seuran toimintaa ja museohanketta. Vastassa oli kehittämisjohtaja Jukka Alasentie, joka oli selvästi positiivisesti yllättynyt hyvästä suunnitelmasta ja hankkeen vaiheista.

Yhteistyömahdollisuuksista pinnalle nousi mahdollisuus rahoittaa projektille vetäjä Pirkanmaan Liiton varoilla.

Risto Viljanen 20.4.2007

(puheenjohtaja)PALUU