Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura

Kokouspöytäkirja

SYYSKOKOUS 2006

Paikka: Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Pirkkahalli, Tähtien sali

Aika: 12.12.2006 klo 18:00

Läsnä: Joenperä Asser, Jylhämö Pekka, Kaivola Seppo, Kangasniemi Pertti, Kauppinen Pentti, Laukkanen Jorma, Lehikoinen Jouko, Lehto Kalevi, Lehtonen Klaus, Lehtonen Yrjö, Viljanen Risto, Minkkinen Pertti, Niemi Pentti, Nieminen Tommi, Pohjamo Juha, Puotila Samuli, Saari Paavo, Salonen Kalevi, Öster Uolevi. (ks. liite 2)1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Risto Viljanen avasi Seuran ensimmäisen virallisen kokouksen ja kertoi seuran tähänastisesta historiasta. Kokous kunnioitti Seuramme perustajajäsenen (n:o 12) Erkki Pakarisen poismenoa hetken hiljaisuudella. Samuli Puotila piti lyhyen esitelmän arkkitehtidiplomityönä tekemästään Pirkanmaan Ilmailumuseosta.2. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Kaivola, sihteeriksi Samuli Puotila ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Yrjö Lehtonen ja Pekka Jylhämö.3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi 22.11.2006 ja se todettiin päätösvaltaiseksi.4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitetty työjärjestys hyväksyttiin (ks. liite 3).5. Toimintasuunnitelman hyväksyminen

Esitetty toimintasuunnitelma hyväksyttiin (ks. liite 4).6. Tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Esitetty tulo- ja menoarvio ensimmäisen toimikauden loppuun (31.12.2007) hyväksyttiin (ks. liite 5).7. Jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 € ensimmäisen toimikauden loppuun 31.12.2007 saakka.8. Hallituksen jäsenten valinta

Kokous hyväksyi olemassa olevan hallituksen kokoonpanon ja halusi sen jatkavan kauden loppuun.

Puheenjohtajana toimii Risto Viljanen, varapuheenjohtajana Klaus Lehtonen ja sihteerinä Samuli Puotila. Muita hallituksen jäseniä ovat Kalevi Lehto, Pentti Niemi ja Uolevi Öster.9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

1. tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastustoimisto Reijo Summanen Oy (HTM) ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Reijo Summanen.

2. tilintarkastajaksi valittiin ekonomi Pekka Paunu.

1. varatilintarkastajaksi valittiin Seppo Kaivola.

2. varatilintarkastajaksi valittiin Pertti Kangasniemi.10. Muut asiat

10.1. Rekisteröityminen

Rekisteröitymisasiapaperit jätettiin toukokuussa. Syyskuussa saimme tarkastusviranomaiselta sääntöjen muutosehdotuksen, jonka teimme välittömästi. Asiapaperti toimitettiin uudelleen tarkastettaviksi. Seura rekisteröitiin virallisesti 6.10.2006.

Sääntömuutokset käytiin kokouksessa läpi ja säännöt ovat seuran jäsenten tarkistettavissa pyynnöstä.

10.2. Logokilapilun tuloksen julkistaminen ja voittajan palkitseminen

Risto Viljanen luovutti logokilpailun voittajalle Jorma Laukkaselle kunniakirjan (n:o 1). Logo julkistettiin virallisesti tässä syyskokouksessa. Hallitus miettii logon jatkokäyttöä ja teettää siitä tarvittavaa myyntimateriaalia. (ks. liite 6).

10.3. Materiaalin arkistointimenetelmän kehittäminen

10.4. Avainhenkilötyöryhmän muodostaminen

10.5. Kotisivujen laadinta11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Seppo Kaivola kiitti läsnäolijoita vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20:00.Liitteet:

Liite 1: Syyskokouskutsu

Liite 2: Läsnäololista

Liite 3: Työjärjestys

Liite 4: Toimintasuunnitelma

Liite 5: Tulo- ja menoarvio

Liite 6: LogoLIITE 1, Kutsu

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n syyskokoukseen tiistaina 12.12.2006 klo 18 Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen Pirkkahalliin. Kokous pidetään D-hallin kokoustiloissa.Toisena työnä teimme Rakennusmestari Jonas Andersonin

Liitteenä kokouksen työjärjestys

Tervetuloa !

Hallitus 22.11.2006LIITE 3, TYÖJÄRJESTYS 12.12.2006

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Toimintasuunnitelman hyväksyminen

6. Tulo- ja menoarvion vahvistaminen

7. Jäsenmaksun suuruus toimikauden loppuun

8. Hallituksen jäsenten valinta

9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminenLIITE 4, TOIMINTASUUNNITELMA ENSIMMÄISEN TOIMIKAUDEN LOPPUUN

1. Sääntöjen määräämä toiminta

- sääntömääräiset kokoukset

- hallituksen kokoukset n. 8 kpl

2. Materiaalin arkistointijärjestelmän kehitys ja käyttöön otto

3. Pirkanmaan ilmailuhistorian avainhenkilöluettelon laadinta

- työryhmän perustaminen ja työn aloitus

4. Pirkanmaalaisten ilmailuyhdistysten arkistotietojen keruu ja luettelointi

- työryhmän perustaminen ja työn aloitus

5. Vierailut

- kotimaiset ilmailumuseot

- ilmavoimien joukko-osastot

6. Kotisivujen teko

- domain-nimen ja palvelimen hankinta

- kotisivujen laadinta ja ylläpito

7. Tiedottaminen

- muutama jäsenkirje/sähköposti

- internetsivujen kautta

- lehdistö

- jäsenistön aktiivisuus

8. Museoasian edistäminen

- median käyttö

- rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen

- mahdollisen rakentamisen edellytykset

9. Toiminnan kehittäminen ja näkyvyyden parantaminen

- virallistamisen myötä mahdollista

- yhteistoiminta ja verkottuminen

- hallitus miettii toimintamuotojaLIITE 5, Tulo- ja menoarvio kaudelle 2007

Tulot:

Jäsenmaksut 250,00€

Lahjoitukset: 1000,00€

Tulot yhteensä: 1250,00€

Menot:

Hankintakulut: -600,00€ (kerhohuone, arkistointijärjestelmä, tietokone)

Postikulut: -30,00 €

Matkat ja jäsentapahtumat: -100,00€

Kirjanpito- ja lakimenot: -50,00€

Pankkikulut: -30,00€

Kokousmenot: -100,00€

Toimistotarvikkeet: -100,00€

Kulukorvaukset: -50,00€

Ilmoittaminen: -100,00€

Internet: -90,00€

Muut menot: -0,00€

Menot yhteensä: -1250,00€

PALUU