SYYSKOKOUS 2015

Museokeskus Vapriikki, Saunakabinetti, tiistaina 1.12.2015  klo 16:30.

Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen toivotti kokousväen tervetulleeksi.

1. Kokouksen avaus

Risto Viljanen avasi kokouksen klo 16:38


2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Jylhämö.

Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aimo Aaltonen ja Kalevi Lehto.


3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (ks. liite).


5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Puotila esitteli toimintasuunnitelman.
Suunnitelmaan lisättiin kohtaan "Toiminnan kehittäminen ja näkyvyyden parantaminen" maininta 10-vuotistempauksena tehtävästä toiminnan esittelystä nuorille opiskelijoille ja medialle, (ks. liite).

6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio

Lehtonen esitteli tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin (ks. liite).


7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

Toimikauden 2015 jäsenmaksu päätettiin pitää entisellä tasollaan 15 €.


8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtajana jatkaa Risto Viljanen.

Varapuheenjohtajana jatkaa Pertti Kangasniemi.


9. Valitaan muut hallituksen jäsenet ( 4 henkilöä )

Kaikki entiset hallituksen jäsenet jatkavat hallituksessa:

Seppo Kaivola, Jouko Lehikoinen, Yrjö Lehtonen ja Samuli Puotila


10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Pekka Jylhämö.

Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Mauno Heikkilä.


11. Muut asiat

Ei muita asioita


12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17:10.


Liitteet:

Liite 1: Jäsenkirje 3

Liite 2: Kutsu ja esityslista


Kokouskutsu


Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n syyskokoukseen: Tiistaina 01.12.2014  klo 16:30
Tampereen Museokeskus Vapriikin Saunakabinetissa,
Alaverstaanraitti 5, TAMPERE

Voitte tulla suoraan kokoustilaan, tai kysykää opastusta infosta.

Kokouksen alustuksena TIY:n puheenjohtaja Pertti Tuominen kertoo Teiskon lentopaikan tilanteesta.


Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.


Tervetuloa !Syyskokouksen 2015 esityslista

1.      Kokouksen avaus

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja  päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma

6.      Vahvistetaan tulo- ja menoarvio

7.      Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

9.      Valitaan muut hallituksen jäsenet (4 henkilöä)

10.    Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

11.    Muut asiat

12.    Kokouksen päättäminen


Liite 3: Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 10. KAUDELLE 2016


Sääntöjen määräämä toiminta

Pidämme toimikaudella sääntöjen mukaan kaksi kokousta. Kevätkokous pidetään tammi – toukokuussa ja syyskokous syys – joulukuussa.

Lisäksi hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, eli noin 10 kertaa.


Näyttelykeskushanke

Hankkeen uudelleen käynnistämisestä laaditaan uusi suunnitelma ja mietitään sen esittelyä päättäville tahoille.


Materiaali- ja henkilötyöryhmä

Uusien koneiden vastaanotto ja olemassa olevien vuosihuollot. Uuden varastotilan löytäminen. Arkistointityön jatkaminen uudella työryhmällä. Postikorttien, seinätaulun, hihamerkkien ja kolmioviirien myynti.


Kotisivujen teko

Sivuilla kerrotaan ajankohtaisimmat ja tuoreimmat seuran tapahtumat ja uutiset.


Pienoismallityöryhmä
Etsitään uusia yhteistyökumppaneita pienoismallien näytteille saamiseksi. Olemassa olevia näyttelyjä täydennetään. Pienoismallien arkistointia jatketaan.


Vierailut ja tapahtumat

Kokoontuminen Jämi Fly-In ilmailutapahtuman yhteydessä.


Tiedottaminen
Tiedotamme toiminnastamme ja tulevista tapahtumista jäsenkirjeillä, sähköpostilla ja kotisivuillamme. Tehostamme jäsenhankintaa tiedottamalla toiminnastamme.


Toiminnan kehittäminen ja näkyvyyden parantaminen
Jatkamme yhteistyötä maamme ilmailumuseoiden, -yhdistysten ja –henkilöiden kanssa. Yhteistyömme Tampereen Museot Vapriikin kanssa jatkuu. Luomme uusia yhteistyökumppanuuksia toimintamme avulla.
Esittelemme toimintaamme nuorille opiskelijoille ja medialle.

Varainhankitasuunnitelma
Tehostamme jäsenhankintaa. Kehitämme seuratoimintaa vastaanottamalla sitä varten kohdistettuja lahjoituksia.