KEVÄTKOKOUS 2015

Museokeskus Vapriikki, Saunakabinetti, torstaina 7.5.2015  klo 17:00

Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen toivotti kokousväen tervetulleeksi.

Kokouksen alustuksena Puotila esitteli Lentovarikon killan matkan Turun ilmailunäytökseen. Kaivola kertoi kokousväelle Kaanaan lentopaikan tilanteessa.


1. Kokouksen avaus

Risto Viljanen avasi kokouksen klo 17:05


2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Jylhämö


3. Valitaan kokouksen sihteeri

Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila


4. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin
Jouko Lehikoinen ja Yrjö Lehtonen.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (ks. liite).


7. Esitellään tilinpäätös

Yrjö Lehtonen esitteli tilinpäätöksen (ks. liite).


8. Esitellään toimintakertomus

Risto Viljanen esitteli toimintakertomukset (ks. liite).


9. Esitellään toiminnantarkastajien lausunto

Pekka Jylhämö esitteli lausunnon, jossa ei ollut huomautettavaa (ks. liite).


10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin ilman huomautuksia.


11. Muut asiat

Ei muita asioita.


12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17:40.


Liitteet:

Liite 1: Jäsenkirje 2

Liite 2: Kutsu ja esityslista


KOKOUSKUTSU


Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n kevätkokoukseen
Torstaina  7.5.2015   klo 17 - 18 Tampereen Museot Vapriikin saunakabinetissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat. Alustuksena keskustelemme Kaanaan lentopaikan tilanteesta.

Kokouksessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa !

Hallitus
24.04.2015

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA

    Kokouksen avaus

    Valitaan kokouksen puheenjohtaja

    Valitaan kokouksen sihteeri

    Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

    Esitetään tilinpäätös

    Esitetään toimintakertomus

    Esitetään toiminnantarkastajien lausunto

10§  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
11§  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12§  Kokouksen päättäminen


Liite 3: Toimintakertomukset

TOIMINTAKERTOMUS  1.1.2014- 31.12.2014


Yleistä

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Seura pyrkii toimimaan  mahdollisimman avoimen ja tehokkaan jäsenistön tiedottamisen toteuttamiseksi. Yhteistoimintaa ilmailun parissa toimivien tahojen kanssa on kehitetty ,mm. Tampereen museotoimen ja Vapriikin kanssa yhteistoiminta on ollut antoisaa, uusia yhteistyötahoja ovat mm; Pirkkalan ABC-asema ja seniorikeskus Kuusela Härmälässä, joihin saimme esittelykalustoamme näytteille.

Näyttelykeskushanketta olemme edelleen herätelleet , mutta yhä maltillisesti. Uusia kohteita materiaalimme näytteille saamiseksi olemme onnistuneet löytämään taas lisää.  Materiaalia on arkistoitu edelleen. Varastoissa olevaa tavaraa ja esineistöä on lajiteltu ja inventoitu kuluneen menneenkin vuoden aikana.

Hallitus
Risto Viljanen puheenjohtaja, Pertti Kangasniemi varapuheenjohtaja, Samuli Puotila sihteeri, Yrjö Lehtonen rahastonhoitaja ja hallituksen  jäseninä Seppo Kaivola ja Jouko Lehikoinen.

Hallitus kokoontui menneen toimintakauden aikana 9 kertaa.

1.     Hallituksen kokous 20.03.2014: Toimikauden 2014 strategiaa,pienoismallit,  näyttelykeskushanke, postikorttiprojekti.

2.     Hallituksen kokous 29.04.2014: Näyttelykeskushanke, varaston järjestely, tulevia tapahtumia, Cargotecin historiikki, PIK-12

3.     Hallituksen kokous 27.05.2013:  kevätkokousasiat ,tilinpäätös, postikorttiprojekti, materiaalivarastomme tilanne, PIK-12 siirtosuunnittelut.

4.     Hallituksen kokous 24.06.2014: Kuusela-yhteistyö, Pirkkala ABC-yhteistyö

5.     Hallituksen kokous 13.08.2014: Valokuvat,koneet,matka, näyttelyjärjestelyt.

6.     Hallituksen kokous 10.09.2014: Jäsenasiat , pienoismallit näyttelyssä, postikorttiprojekti, toimi- ja varastotila-asiaa.

7.     Hallituksen kokous 09.10.2014: Toimi- ja varastotilat/ vaihtoehtoja,koneet, syyskokousvalmistelut

8.     Hallituksen kokous 011.11.2014: syyskokousvalmisteluja ,taloussuunnitelma.

9.     Hallituksen kokous 03.12.2014: syyskokous tilanne/valmistelut.                                                                            


Vuosikokoukset
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tiistaina 27.05.2014 Tampereen Pääkirjasto Metson kokoussalissa Tampereella. Ennen kokousta ,Risto Marttila piti alustuksena toisen osan esitelmästään Marlin lentoveneen vaiheista.
Uusi kunniajäsenemme Eila Öster oli myös paikalla ja saimme ojentaa ennen kokousta Hänelle kukkatervehdyksemme.
Kokouksessa esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille . Kokouksesta on laadittu erillinen pöytäkirja.

Syyskokous pidettiin Tampereen Museokeskus Vapriikin tiloissa 03.12.2014. Ennen kokouksen alkua alustuksena oli sihteerimme Samuli Puotilan kertomus seuran nykytilanteesta ja tulevista suunnitelmista.

Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio tulevalle kaudelle, määrättiin jäsenmaksusta, valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.                                                     

Kokouksesta on erillinen pöytäkirja.                                                                     


Jäsenkirjeet ja tiedottaminen
Jäsenistölle laadittiin toimintakauden aikana kaksi tiedotetta, jotka kertoivat Seuran toiminnan tilanteesta ja hallituksen tekemistä päätöksistä ja toimenpiteistä.
Vuosikokouksissa on hallituksen toimesta kerrottu mm. materiaalin ja esineistön karttumisista, toiminnan kehittämisestä, muistamisista, tapahtumista, suunnitelmista.
Lisäksi vuosikokouksien yhteydessä on esitelmöity ajankohtaisista ilmailuasioista.
Toimintakertomus pyritään laatimaan jäsenistölle informatiiviseksi.

Seuran internetsivut löytyvät osoitteesta www.pihis.org


Huomionosoitukset  !
Kunniajäseniksi nimettiin Tuulikki Piltz ja Eila Öster.
Pekka Kääriäiselle myönnettiin kiitoskirja ja kolmioviiri hallitilan antamisesta seuran koneiden säilyttämiseen.

     

Muuta 

Seuran työryhmät tekevät omat kertomuksensa toiminnastaan.

Hallitus 24.04.2015


Kotisivutyöryhmän toimintakertomus kaudelta 2014
Samuli Puotila (vetäjä), Yrjö Lehtonen, Tommi Nieminen ja Juha Pohjamo

Seuran kotisivuja on pidetty ajan tasalla. Seuran sivuilla on informoitu jäsenistöä tapahtumista ja uutisista. Sivuston kehittämiseksi on keskusteltu mm. pienoismallitietokannan julkaisusta sivuillamme. Kotisivutyöryhmä ei ole kokoontunut kaudella 2014.

 
Pienoismallityöryhmän toimintakertomus kaudelta 2014
Samuli Puotila (vetäjä), Aimo Aaltonen, Seppo Kaivola, Pertti Kangasniemi, Jouko Lehikoinen, Yrjö Lehtonen, Tommi Nieminen, Juha Pohjamo, Hannu Puotila ja Risto Viljanen

Pienoismallien kuvaaminen ja kirjaaminen on jatkunut. Tietokannassa on nyt syötettynä 420 mallia tietoineen ja kuvineen.
Messukeskuksen pienoismallivitriiniin on lisätty infolaput. Taustakuvat ja tekstit on työn alla. Vitriinien viereen tehdään kentän historiasta kertova oma erillinen infotaulu.
15.11.2014 Pirkkalan ABC -asemalle perustettiin uusi näyttelyvitriini. Näyttelyä vaihdetaan pari kertaa vuodessa. Ensimmäinen teema oli ilmailun vuosikymmenet.

 
Avainhenkilö- ja Materiaalityöryhmän toimintakertomus kaudelta 2014
Vetäjänä toimii Samuli Puotila ja haastattelujen kirjaajina Tommi Nieminen, Juha Pohjamo sekä Samuli Puotila.

Työryhmä on keskittynyt PIK-12 koneen näytteille saamiseen:
9.7.2014  PIK-12 huolto, puhdistus ja koekasaus Orivedellä
13.10.2014  PIK-12 palaveri Kuuselan Seniorikodissa Härmälässä:
Keskusteltiin A-Insinöörien laatimasta ripustussuunnitelmasta ja pyydettiin siihen tarkennuksia.
3.12.2014  PIK-12 palaveri Kuuselan Seniorikodissa Härmälässä:
Käytiin läpi A-Insinöörien uudet suunnitelmat. Sovittiin ripustusrakenteiden asennuksen aikataulusta ja koneen siirto- ekä nostoaikataulusta.
Ripustus tapahtuu vuoden 2015 alussa.

 Samuli Puotila 24.05.2015