SYYSKOKOUS 2014

Museokeskus Vapriikki, Saunakabinetti, keskiviikkona 3.12.2014  klo 17:00

Kokouksen alustuksena Samuli Puotila kertasi seuran kuulumisia ja kertoi pienoismallinäyttelyistä Tampereen Messukeskuksessa ja Pirkkalan ABC-asemalla. Vapriikin kanssa yhteistyönä vedetty PIK-12 koneen siirto ja näytteille asettelu Härmälään Seniorikoti Kuuselan aulan kattoon on loppuvaiheessaan. Nostopäiväksi on sovittu 17.1.2015.

Keskustelimme vielä Kaanaan lentopaikan tilanteesta ja Härmälän lentoasemarakennuksen käytöstä Tampereen ilmailuharrastajien hyväksi.

1. Kokouksen avaus
Risto Viljanen avasi kokouksen klo 17:15

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Jylhämö
Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti Aromaa ja Mauno Heikkilä

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)
Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (ks. liite).

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
Puotila esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin (ks. liite).

6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio
Viljanen esitteli tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin (ks. liite).

7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
Toimikauden 2015 jäsenmaksu päätettiin pitää entisellä tasollaan 15 €.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtajana jatkaa Risto Viljanen.

Varapuheenjohtajana jatkaa Pertti Kangasniemi.

9. Valitaan muut hallituksen jäsenet ( 4 henkilöä )
Kaikki entiset hallituksen jäsenet jatkavat hallituksessa:
Seppo Kaivola, Jouko Lehikoinen, Yrjö Lehtonen ja Samuli Puotila

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Toiminnantarkastajaksi valittiin Pekka Jylhämö.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Mauno Heikkilä.

11. Muut asiat
Kokous kehotti läsnäolijoita tiedottamaan ihmisiä seuran toiminnasta.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17:30.


Liitteet:

Liite 1: Jäsenkirje 2

Liite 2: Kutsu ja esityslista


Kokouskutsu

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n syyskokoukseen: Keskiviikkona 03.12.2014  klo 16:30
Tampereen Museokeskus Vapriikin Saunakabinetissa, Alaverstaanraitti 5, TAMPERE

Kokoonnumme tuloaulassa, josta siirrymme kokoustilaan. Kokouksen alustuksena  Samuli Puotila kertoo seuran nykytilanteesta ja tulevista suunnitelmista.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa !


Syyskokouksen 2014 esityslista

1.      Kokouksen avaus
2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma

6.      Vahvistetaan tulo- ja menoarvio

7.      Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9.      Valitaan muut hallituksen jäsenet (4 henkilöä)
10.    Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11.    Muut asiat
12.    Kokouksen päättäminen

Liite 3: Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 9. KAUDELLE 2015

Sääntöjen määräämä toiminta
Pidämme toimikaudella sääntöjen mukaan kaksi kokousta. Kevätkokous pidetään tammi – toukokuussa ja syyskokous syys – joulukuussa.
Lisäksi hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, eli noin 10 kertaa.

Näyttelykeskushanke
Hankkeen esittelyä jatketaan Puotilan laatiman suunnitelman pohjalta, jossa keskus yhdistetään ja sijoitetaan Pirkkalan lentoterminaalin laajennukseen.

Materiaali- ja henkilötyöryhmä
Uusien lahjoitettujen koneiden huolto ja kunnostus sekä näytteille saaminen. Olemassa olevien koneiden vuosihuollot. Uuden varastotilan löytäminen. Postikorttien, seinätaulun, hihamerkkien ja kolmioviirien myynti. Arkistointityön jatkaminen.

Kotisivujen teko
Työryhmä aloittaa pienoismallien pohjalta rakennettavan virtuaalimuseon suunnittelun. Virtuaalimuseon sisältöä täydennetään sen mukaan, kun aineistoa saadaan valmiiksi.
Sivuilla kerrotaan ajankohtaisimmat ja tuoreimmat seuran tapahtumat ja uutiset.

Pienoismallityöryhmä
Etsitään uusia yhteistyökumppaneita pienoismallien näytteille saamiseksi. Messukeskuksen ja Pirkkalan ABC:n näyttelyä täydennetään muulla aineistolla. Pienoismallien arkistointia jatketaan.

Vierailut ja tapahtumat
Kokoontuminen Jämi Fly-In ilmailutapahtuman yhteydessä.

Tiedottaminen
Tiedotamme toiminnastamme ja tulevista tapahtumista jäsenkirjeillä, sähköpostilla ja kotisivuillamme. Tehostamme jäsenhankintaa tiedottamalla toiminnastamme.

Toiminnan kehittäminen ja näkyvyyden parantaminen
Jatkamme yhteistyötä maamme ilmailumuseoiden, -yhdistysten ja –henkilöiden kanssa.
Yhteistyömme Tampereen Museot Vapriikin kanssa jatkuu. Luomme uusia yhteistyökumppanuuksia toimintamme avulla.

Varainhankitasuunnitelma
Tehostamme jäsenhankintaa. Kehitämme seuratoimintaa vastaanottamalla sitä varten kohdistettuja lahjoituksia.