KEVÄTKOKOUS 2014

Tampereen Pääkirjasto Metso, Kokoushuone 18,  tiistaina 27.5.2014  klo 16:00

Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen toivotti kokousväen tervetulleeksi. Kokouksen alustuksena Viljanen luovutti seuran edustajana Eila Österille kunniajäsenkirjan kukkien kera. Ansiokkaasta seuratoiminnasta Tuulikki Piltzille luovutettiin kiitoskirja ja Pekka Kääriäiselle kiitoskirja kolmioviirin kera. Huomionosoitusten jälkeen DI Risto Marttila piti toisen osan Chalmers Goodlinista kertovasta esitelmästään.

1. Kokouksen avaus

Risto Viljanen avasi kokouksen klo 17:00

 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Viljanen

3. Valitaan kokouksen sihteeri
Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila

4. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Risto Marttila ja Eila Öster.

5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)
Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (ks. liite).

7. Esitellään tilinpäätös
Yrjö Lehtonen esitteli tilinpäätöksen (ks. liite).

8. Esitellään toimintakertomus
Risto Viljanen esitteli toimintakertomukset (ks. liite).

9. Esitellään toiminantarkastajien lausunto
Samuli Puotila esitteli lausunnon, jossa ei ollut huomautettavaa (ks. liite).

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin ilman huomautuksia.
Hallitus sai tunnustuksen hyvin hoidetusta taloudesta ja hallinnosta.

11. Muut asiat
Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Risto Viljanen päätti kokouksen klo. 17:25.


LIITTEET:

Liite 1: Jäsenkirje 2

Liite 2: Kutsu ja esityslista

K o k o u s k u t s u

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n kevätkokoukseen

Tiistaina 27.05.2014, alkaen klo 16:00
Tampereen pääkirjasto Metso, Kokoushuone, parvikerros, Pirkankatu 2, TAMPERE

Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.

Alustuksena Risto Marttila pitää jälkimmäisen osan Chalmers Goodlin -esitelmästään.

Lisäksi kutsumme ja kukitamme seuran kunniajäsenet Eila Österin ja Tuulikki Piltzin.

Liitteenä kokouksen esityslista ja toimintakertomukset kaudelta 2013.


Tervetuloa !

Hallitus
12.05.2014

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA
    Kokouksen avaus

    Valitaan kokouksen puheenjohtaja

    Valitaan kokouksen sihteeri

    Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

    Esitetään tilinpäätös

    Esitetään toimintakertomus

    Esitetään toiminnantarkastajien lausunto

10§  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
11§  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12§  Kokouksen päättäminen


Liite 3: Toimintakertomus


Toimintakertomus 1.1.2013- 31.12.2013


Yleistä

Pirkanmaan Ilmailuhistoriallisen Seura  on pyrkinyt toiminut  mahdollisimman avoimen ja tehokkaan jäsenistön tiedottamisen toteuttamiseksi. Yhteistoimintaa muiden ilmailun parissa toimivien tahojen kanssa on edelleenkin  jatkettu ,mm. Tampereen museotoimen ja Vapriikin kanssa yhteistoiminta on ollut antoisaa.

Näyttelykeskushanketta olemme jälleen herätelleet , mutta maltillisesti. Uusia kohteita materiaalimme näytteille saamiseksi olemme onnistuneet löytämään jo useita, ja niitä on tulossa vielä lisää.  Materiaalia on saatu arkistoitua. Varastoissa olevaa tavaraa ja esineistöä on lajiteltu ja inventoitu kuluneen menneen vuoden aikana.


Hallitus
Edellisen vuoden hallituksen jäsenet valittiin vuosikokouksessa jatkamaan.

Risto Viljanen puheenjohtaja, Pertti Kangasniemi varapuheenjohtaja, Samuli Puotila sihteeri, Yrjö Lehtonen rahastonhoitaja ja hallituksen  jäseninä Seppo Kaivola ja Jouko Lehikoinen.


Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 9 kertaa.

1.    
Hallituksen kokous 16.01.2013: Toimikauden 2013 strategiaa, PIK-12, Marlin lentoveneen vakuutus, näyttelykeskushanke, postikorttiprojekti.
2.    
Hallituksen kokous 20.02.2013: Näyttelykeskushanke, varaston järjestely, tulevia tapahtumia, Cargotecin historiikki, PIK-12
3.    
Hallituksen kokous 10.04.2013:  kevätkokousasiat , postikorttiprojekti, materiaalivarastomme tilanne, henkilöhaastatteluasiaa.
4.    
Hallituksen kokous 06.05.2013: tilinpäätösasiat, toimintakertomus, inventoinnit.
5.    
Hallituksen kokous 28.05.2013: Kevätkokousasiat
6.    
Hallituksen kokous 05.09.2013: Jäsenasiat , pienoismallit näyttelyssä, postikorttiprojekti, toimi- ja varastotilat tulevaisuudessa.
7.    
Hallituksen kokous 02.10.2013: Toimi- ja varastotilat/ vaihtoehtoja, myyntiaineisto nettisivuille, jäsenasiaa.
8.    
Hallituksen kokous 05.11.2013: Toimi- ja varastotila-asiaa , postikorttiasiaa jäsenasiaa, syyskokousvalmisteluja.
9.    
Hallituksen kokous 03.12.2013: syyskokous tilanne/valmistelut.

Vuosikokoukset
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tiistaina 28.05.2013 Tampereen Museokeskus Vapriikin kabinetissa Tampereella. Ennen kokousta , alustuksen muodossa, kerroimme seuramme kuulumisia.

Kokouksessa esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille . Kokouksesta on laadittu erillinen pöytäkirja.

Syyskokous
pidettiin Tampereen Museokeskus Vapriikin tiloissa 03.12.2013. Ennen kokouksen alkua DI Risto Marttila esitelmöi Chalmers Goodlinista mieliin painuvasti
Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio tulevalle kaudelle, määrättiin jäsenmaksusta, valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.
Kokouksesta on erillinen pöytäkirja.

Jäsenkirjeet ja tiedottaminen
Jäsenistölle laadittiin toimintakauden aikana kaksi tiedotetta, jotka kertoivat Seuran toiminnan tilanteesta ja hallituksen tekemistä päätöksistä ja toimenpiteistä.

Vuosikokouksissa on hallituksen toimesta kerrottu mm. materiaalin ja esineistön karttumisista, toiminnan kehittämisestä, muistamisista, tapahtumista, suunnitelmista.                                                                                                                         

Lisäksi vuosikokouksien yhteydessä on esitelmöity ajankohtaisista ilmailuasioista.

Toimintakertomus pyritään laatimaan jäsenistölle informatiiviseksi.


Seuran internetsivut löytyvät osoitteesta
www.pihis.org

Huomionosoitukset  !
Vuoden 2013 aikana Seura ei jakanut huomionosoituksia lainkaan. Se ei tarkoita, etteikö kaikille Seuran toiminnassa oleville toimijoille kuuluisi iso KIITOS !
    

Muuta 

Seuran työryhmät tekevät omat kertomuksensa toiminnastaan.
Hallitus 12.05.2014

 
Kotisivutyöryhmän toimintakertomus kaudelta 2013

Samuli Puotila (vetäjä), Yrjö Lehtonen, Tommi Nieminen ja Juha Pohjamo
Seuran kotisivuja on pidetty ajan tasalla. Seuran sivuilla on informoitu jäsenistöä tapahtumista ja uutisista. Kotisivutyöryhmä ei ole kokoontunut kaudella 2013.

Samuli Puotila 12.05.2014

Pienoismallityöryhmän toimintakertomus kaudelta 2013
Samuli Puotila (vetäjä), Seppo Kaivola, Pertti Kangasniemi, Tommi Nieminen, Juha Pohjamo, Hannu Puotila ja Risto Viljanen

Pienoismallien kuvaaminen ja kirjaaminen on jatkunut
25.05.2013 Osallistuimme Vapriikissa Museoiden Yö -tapahtumaan, jossa esittelimme toimintaamme, myimme oheismateriaalia, ja näytteillä oli pienoismalleja.
15.8. - 16.10.2013 Pienoismallejamme oli näyttelyssä Oheistaidekodissa Vinkkilässä.
15.-17.11.2013 Tampereen Urheilu- ja Messukeskuksessa pidettiin Kädentaidot -tapahtuma, johon osallistuimme pienoismallivitriinillä.

Työryhmä on valmistellut tulevia näyttelyvitriinejä Messukeskukseen.

Samuli Puotila 12.05.2014

Avainhenkilö- ja Materiaalityöryhmän toimintakertomus kaudelta 2012
Vetäjänä toimii Samuli Puotila ja haastattelujen kirjaajina Tommi Nieminen, Juha Pohjamo sekä Samuli Puotila.

Työryhmä keskittyi varaston siivoamiseen ja siirtämiseen Onkiniemeen. Työryhmä kokoontui toimikaudella seitsemän kertaa. Seuraavassa tärkeimpiä tapahtumia:
30.01.2013 Kokoonnuimme Korjakumi Oy:n tiloissa, jossa Tapani Keskuoja esitteli Antonov AN-1 -moottorin remonttia.
14.03.2013 PIK-12 siirrettiin varastoon Orivedelle.
08.05.2013 Varasto siirrettiin Onkiniemeen.

Samuli Puotila 12.05.2014