SYYSKOKOUS 2013

Paikka: Tampereen Museokeskus Vapriikin saunakabinetti, Aika: Tiistaina 03.12.2013  klo 16:30

Seuran puheenjohtaja Risto Viljanen toivotti kokousväen tervetulleeksi.
Kokouksen alustuksena DI Risto Marttila piti esitelmän Chalmers Goodlinista.

1.                   Kokouksen avaus
Risto Viljanen avasi kokouksen klo 17:00

2.                   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Jylhämö, sihteeriksi valittiin Samuli Puotila
pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Mauno Heikkilä ja Aimo Aaltonen.

3.                   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)
Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.                   Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (ks. liite).

5.                   Vahvistetaan toimintasuunnitelma
Kokoukselle esiteltiin toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin (ks. liite).

6.                   Vahvistetaan tulo- ja menoarvio
Kokoukselle esiteltiin tulo- ja menoarvio, joka hyväksyttiin (ks. liite).                    

7.                   Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
Jäsenmaksuksi päätettiin 15 € (pysyy ennallaan).

8.                   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Viljanen (jatkaa) ja varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Kangasniemi (jatkaa).

9.                   Valitaan muut hallituksen jäsenet (4 henkilöä)
Hallituksen jäseniksi valittiin Seppo Kaivola, Jouko Lehikoinen, Yrjö Lehtonen ja Samuli Puotila (kaikki jatkavat edellisestä hallituksesta).

10.                 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Toiminnantarkastajaksi valittiin Pekka Jylhämö ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Mauno Heikkilä.

11.                 Muut asiat
Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Pekka Jylhämö päätti kokouksen klo. 17:30.