JÄSENKIRJE 1 / 2013

Vuosi sitten keräsimme jäsenistöltämme avustusta Tampereen kaupungin omistaman PIK-12 Gabriel (OH-179) koneen säilytysolojen parantamiseksi ja kunnon ylläpitämiseksi. Uusi sopiva säilytyspaikka löytyi monien vaiheiden jälkeen Orivedeltä eräästä teollisuushallista, jonne kaupunki teki vuokrasopimuksen 1.3.2013 alkaen. Kone siirrettiin Kangasalta talkoovoimin 14.3.2013. Kiitämme lämpimästi Tampereen Ilmailuyhdistys TIY ry:tä kuljetuskärryn lainaamisesta.
Kone oli pysynyt hyvässä kunnossa. Maalipinta ja siipien kangasverhoilut olivat pysyneet hyvinä, joten materiaalit ovat kunnollisia ja ennen osattiin tehdä hyvää työtä. Pölyä oli kertynyt päälle aika paksulti. Kosteusvaihtelut ovat aiheuttaneet rungon kylkivanereiden lievää kupruilua.
Avustusvaroja käytämme suunnitelman mukaisesti kuljetuksesta aiheutuneisiin kuluihin sekä koneen kunnossa pitämiseen ja puhdistukseen. Kiitokset vielä kaikille tukijoillemme !

Seuratoiminnassa tapahtuu myös. Tampereen Museot Vapriikissa alkaa suuret tilajärjestelyt ja remontit, jonka vuoksi varastomme joudutaan siirtämään Onkiniemeen toukokuussa. Lisäksi varastosopimuksemme päättyy vuoden loppuun mennessä, joten olemme ison ongelman edessä. Toimintamme jatkumisen turvaamiseksi toivommekin saavamme jäseniltämme apua uuden pysyvämmän varasto- / toimintatilan löytämiseksi. Tilatarve on n. 20 m² kuivaa puolilämmintä tai lämmintä tilaa. Tilan käytöstä voimme maksaa pienen korvauksen. Ottakaa yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin (yhteystiedot jäljempänä).

Olemme käynnistäneet valokuva-arkistojemme pohjalta postikorttiprojektin, jossa teetämme aiheteemoittain ilmailuhistoriastamme kertovia kortti- ja taulusarjoja. Ensimmäisenä aiheena on ”Purjelennon juuret Pirkanmaalla”. Kortit tulevat myöhemmin kotisivuillemme katsottaviksi ja hankittaviksi. Varoja käytämme seuran toimintaan, mm. tulevaan tilavuokraan.

Kaipaamme toimintaamme aktiivisia jäseniä. Moni työryhmä on turhaan pysähdyksissä, koska yhden henkilön vetämänä työtä on jaoteltava. Toisaalta saamamme palautteen myötä jäsenistömme kaipaa toimintaa, joten, jos haluatte osallistua, ottakaa vain yhteys sihteeriimme ja olette tervetulleita mukavaan porukkaan ja tekemään tärkeää työtä oman ilmailuhistoriamme pariin.

Seuramme työryhmiä:
- Avainhenkilö- ja materiaalityöryhmä (tekee haastatteluja ja kirjoittaa henkilötarinoita, arkistoi ilmailuhistoriallista materiaalia, mm. pienoismallit, kirjallisuus, valokuvat, esineet ja lentokoneet)
- Pienoismallityöryhmä (arkistoi ja kunnostaa malleja, näyttelytoiminta)
- Kotisivutyöryhmä (pitää yllä kotisivuja ja julkaisee kirjoituksia)
- Näyttelykeskustyöryhmä (suunnittelee ja esittelee hanketta)

Samuli Puotila 07.05.2013