SYYSKOKOUS 2012

Paikka: Tampereen Museot Vapriikki, Tampere, Saunakabinetti
Aika: keskiviikko 28.11.2012 klo 17:00

0 Alustus
Kokouksen alustuksena Vapriikin kuva-arkiston apulaistutkija Antti Liuttunen kertoi Vapriikin tulevista järjestelyistä. Hän kertoi, että museokeskuksen uudet varastotilat on avattu Ruskoon ja tavaroiden siirto on meneillään. Vapautuvaa tilaa järjestellään uudelleen mm. postimuseon käyttöön. Tämän vuoksi myös meidän seuramme varasto siirrteään talven aikana todennäköisesti Pohjolankadulle välivarastoon. Siellä esineemme saavat olla toukokuulle saakka, jolloin kaupunki lopettaa yhteistyön varastotilojen järjestämisen osalta.

Tällä hetkellä museo työstää Cargotecin historiikkia ja on kiinnostunut Lentokonetehtaan aikaisista valokuvista. Lupasimme olla yhteistyössä ja tarjota kuva-arkistostamme löytyviä kuvia projektin käyttöön. Keskustelemme asiasta lisää tulevassa hallituksen kokouksessa.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Risto Viljanen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 17:30.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Jylhämö.

Sihteeriksi valittiin Samuli Puotila.

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Maunula ja Kalevi Lehto.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§9 ja 10)
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja se todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
Jäsenmaksu toimikaudella 2013 päätettiin pitää ennallaan 15 €.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
Risto Viljasen esittelemä toimintasuunnitelma toimikaudelle 2013 vahvistettiin.

6, Vahvistetaan tulo- ja menoarvio
Rahastonhoitaja Yrjö Lehtosen laatima tulo- ja menoarvio toimikaudelle 2013 vahvistettiin.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Viljanen (jatkaa).

Varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Kangasniemi (jatkaa).

9. Valitaan hallituksen muut jäsenet (4 henkilöä)
Seppo Kaivola (jatkaa)

Yrjö Lehtonen (jatkaa)

Samuli Puotila (jatkaa)

Jouko Lehikoinen (jatkaa).

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Toiminnantarkastajaksi valittiin Pekka Jylhämö (seuran jäsen).

Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Maunu Heikkilä (seuran jäsen).

11. Muut asiat
Ei asioita.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Pekka Jylhämö kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 17:50.

Liitteet:
Liite 1: Kevätkokouskutsu
Liite 2: Työjärjestys
Liite 3: Toimintasuunnitelma
Liite 4: Tulo- ja menoarvio
Liite 5: Läsnäololista

KOKOUSKUTSU
Pirkanmaan Ilmailuhistoriallinen Seura ry:n syyskokoukseen:

Keskiviikkona 28.11.2012  klo 17:00

Tampereen Museokeskus Vapriikin tiloissa

Alaverstaanraitti 5, TAMPERE

Kokoonnumme tuloaulassa, josta siirrymme kokoustilaan. Kokouksen alustuksena kerromme arkistointityön etenemisestä ja postikorttiprojektista.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa !

Hallitus 5.11.2012

SYYSKOKOUKSEN 2012 ESITYSLISTA
1.      Kokouksen avaus
2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (§ 9 ja § 10)
4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma
6.      Vahvistetaan tulo- ja menoarvio
7.      Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9.      Valitaan muut hallituksen jäsenet (4 henkilöä)
10.    Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11.    Muut asiat
12.    Kokouksen päättäminen


TOIMINTASUUNNITELMA 7. KAUDELLE 2013
Sääntöjen määräämä toiminta
Pidämme toimikaudella sääntöjen mukaan kaksi kokousta. Kevätkokous pidetään tammi – toukokuussa ja syyskokous syys – joulukuussa.

Lisäksi hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, eli noin 10 kertaa.

Pirkanmaan ilmailun monitoimi- ja näyttelykeskus
Hankkeen eteneminen on ollut toista vuotta pysähdyksissä, mutta se ei ole vaikuttanut Seuran muuhin toimintaan. Päinvastoin, uudet lahjoitukset ja lisääntynyt yhteistoiminta mm. Vapriikin kanssa on nostanut hankkeen jatkosuunnittelun taas esille.

Materiaali- ja henkilötyöryhmä
Materiaalin arkistointityö aloitetaan ja arkisto perustetaan uuteen tietokantaan.

Kun arkistointi on saatettu loppuun, pyydetään arvio esineiden arvosta, jonka perusteella hankitaan vakuutus.

Henkilöhaastatteluja jatketaan. Jo tallennettuja henkilöhaastatteluja kirjoitetaan puhtaaksi ja julkaistaan kotisivuillamme.

PIK-12 siirto kaupungin vuokraamaan säilytystilaan. Konetta kunnostetaan tarvittaessa.

DI Risto Marttilan amfibioultran vuosihuolto. Koneen kuljetuskärryn rekisteröinti ja vakuuttaminen.

Postikorttiprojektin käynnistäminen.

Kotisivujen teko
Päivitämme sivustoa julkaisemalla tallennettuja henkilöhistorioita ja muita kertomuksia.

Sivuilla kerrotaan ajankohtaisimmat ja tuoreimmat seuran tapahtumat ja uutiset.

Pienoismallityöryhmä
Pienoismallien arkistointia jatketaan. Jo arkistoitujen koneiden tietoja täydennetään. Pyritään saamaan koneita näytteille.

Vierailut ja tapahtumat
Jämi Fly-In ja jäsenistölle suunnattu ilmailutapahtuma.

Tiedottaminen
Tiedotamme toiminnastamme ja tulevista tapahtumista jäsenkirjeillä tai sähköpostilla. Uutisia ja tapahtumia voi seurata myös kotisivuiltamme. Vetoamme myös jäsentemme aktiivisuuteen toiminnastamme kertomiseksi ystäville ja tutuille.

Toiminnan kehittäminen ja näkyvyyden parantaminen
Jatkamme ja luomme yhteistyötä maamme ilmailumuseoiden, -yhdistysten ja –henkilöiden kanssa.

Yhteistyömme Tampereen Museot Vapriikin kanssa jatkuu.

Varainhankitasuunnitelma
Pyrimme järjestämään talkootöitä ja vastaanottamaan lahjoituksia varojen kartuttamiseksi seuratoiminnan kehittämistä varten.