Projektit teema.

Yleistä

Projektit teemassa esitellään Seuran sisäiset projektiluonteiset hankkeet. Museo on esimerkki pitemmän aikavälin visiosta. Tässä Seura toimii yhtenä osallistujana ja hankkeen aktivoijana. Tämä kunnianhimoinen Pirkanmaalainen aloite vaati valtakunnallista ja Pirkanmaalaista yhteistyötä eri toimijoitten kesken. Perustelut, osapuolet ja Seuran omat aktiviteetit löytyvät projektin omilta alasivuilta.

Henkilöt (Tekeillä)

Pirkanmaalaisen perinteen vaalinnan yhtenä lähtökohtana ovat Pirkanmaalaiset ilmailun saralla vaikuttaneet henkilöt. Henkilöt tulevat esiintymään omana teemanaan myös perinnetiedot sivuilla.

Teeman tärkeyden takia siihen on perustettu oma pieni projektiryhmä, jonka vetäjänä on Kalevi Lehto jäseninä toimivat Tapani Keskuoja, Anneli Aromäki, Raimo Ilvonen, Esko Pohja, Pentti Niemi, Uolevi Öster ja Samuli Puotila. Toiminnalle tullaan perustamaan myöhemmin myös projektisivut.

Materiaali (Tekeillä)

Seuran historiallisen materiaalin kortistoiminen, tietokonelle saattaminen ja jäsentely on alue, jolle Seura on nimennyt vastuuhenkilöksi Jukka Kauppisen.

Tarkoitus on projektissa saattaa Seuran hallussa oleva aineiston tiedot helposti käytettävään muotoon. Seura ottaa mielellään uutta aineistoa vastaan vaaliakseen ja kunnostaakseen sitä. Aineiston esillesaattamiseksi Seura ponnistelee pitkäjänteisesti yhteistyössä Pirkanmaalaisten museoiden ja muiden toimijoitten kanssa.

Varalla (Entisöinti)

Seuran jäsenillä on ollut ja tulee olemaan erilaisia entisöinti- ja tai historiallisten lentävien esineitten mallien rakentamisprojekteja. Niitten koosta ja laajuudesta riippuen ne tullaan käsittelemään yhteisen projektisivun alla. Isoimmille hankkeille avataan oma sivusto.

Teeman vastuuhenkilönä toimii Samuli Puotila. Samuli Puotila

/sprojekt/projektc.html