Teema Seuran projektit

Ilmailumuseo Tampereelle

Tämä moduli tulee käsittelemään Seuran piirissä tapahtuvaa mahdollisen ilmailumuseon ideointia ja Seuran toimenpiteitä tämän haastavan tavoitteen eteen. Kyse on erittäin pitkäjänteisestä vaativaa Pirkanmaalaista ja valtakunnallista yhteistyötä edellyttävästä hankkeesta.

Seuran tehtäviin kuuluu perinteen kerääminen ja vaaliminen. Varsinainen museotoiminta jo museolainkin mukaan kuuluu siihen tarkoitukseen muodostettavalle laajapohjaiselle organisaatiolle. Seura on kuitenkin valmis omaan merkittävään tietotaidolliseen- ja vapaaehtoistyöpanokseen hankeen puolesta. Materiaalin ja perinnetiedon talteen kerääminen on Seuran ydintoimintoja. Tämä toiminta tukee materiaalin ja esim. entisöityjen kohteitten osalta merkittävästi tulevan museon käynnistymistä.

Museohankkeen toiminnallista sisältöä pohtiessamme olemme kohdanneet sen tosiasian , että hankkeeseen tulee sisällyttää erittäin laajalti erilaisia toimintoja ja palveluja. Perusteet tähän ovat selkeästi taloudelliset, sillä pelkkä museotoiminta ja sen pyörittäminen ei ole taloudellisesti houkuttelevaa eikä sellaiseen löydy rahoittajia. Hallitus on päättänyt muuttaa hankkeen nimeksi: "Pirkanmaan ilmailun monitoimi- ja näyttelykeskus". Vaikka nimi on pitkä, sitä voidaan tarpeen mukaan kutsua monitoimi- tai näyttelykeskukseksi kulloinkin tarkoitetun sisällön mukaan. Tähän nimeen sisältyy siis kaikki mahdollinen toiminta, jota rakennukseen on ajateltu. MUSEOPROJEKTI - linkin taakse on lisätty hallituksen laatima lista tämän hetkisestä toiminnallisesta sisällöstä. Se tulee jatkossa muuttumaan ja täydentymään saamiemme vinkkien ja syntyneiden ideoiden pohjalta.